جملات ناب و سخنان بزرگان در مورد پشیمانی و حسرت در زندگی برای کپشن و استوری را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

سخن بزرگان در مورد پیشمانی

یک لحظه اشتباه، یک عمر پشیمانی به بار می آورد.

ضرب المثل چینی


هر شک و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

یوهان ولفگانگ فون گوته


بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛ کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند، اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند، غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند.

ولتر


سخنان بزرگان در مورد پشیمانی

پشیمانی را فراموش کنید وگرنه زندگی از دست شما می رود.
هیچ راهی دیگر جز قدر دانستن امروز برای ساختن آینده و جبران اشتباهات نیست.

جاناتان لارسون


متن زیبا در مورد پشیمانی

کسی که خرد ندارد، همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.

فردوسی


خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد.

فیثاغورث


سخنان بزرگان در مورد پشیمانی

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.

امام علی (ع)


اگر ما به خاطر ناکامی های دیروز ساعات خود را با پشیمانی پر کنیم،
امروز هیچ فرصتی برای تشکر و لذت بردن نخواهیم داشت.

ناشناس


هیچ وقت احساس گناه در مورد گذشته نمی تواند آن را تغییر دهد
و هیچ نگرانی نمی تواند آینده را تغییر دهد.

عمر بن الخطاب


سخنان بزرگان در مورد پشیمانی

چهار چیز برنمی گردد:
حرفی که زده شده است،
تیری که پرتاب شده است
زندگی که گذشته است و
فرصتی که از آن غفلت کردید..

تد چیانگ


جملات خواندنی در مورد پشیمانی

این را قانون زندگی قرار دهید که هرگز پشیمان نشوید و هرگز به گذشته نگاه نکنید،
حسرت اتلاف وحشتناک انرژی است..
نمی توانید روی آن چیزی بنا کنید؛ فقط برای دیوار کشی خوب و جدید مناسب است.

کاترین منسفیلد


زندگی با حسرت مانند رانندگی با اتومبیلی است که فقط برعکس حرکت می کرد.

جودی پیکولت


Regret is mostly caused by not having done anything
پشیمانی بیشتر ناشی از عدم انجام کاری است..

چارلز بوکوفسکی