متن و جملات زیبا در مورد خشم و عصبانیت با عکس نوشته های زیبا درباره عصبانیت و خشمگین شدن را در این مطلب آریامگ ارائه کرده ایم.

متن و جملات درباره خشم و عصبانیت

ترک کردن ِ آدمها هم آدابی دارد!

اگر آداب ِ ماندن نمیدانید

لااقل درست ترکشان کنید تا تَرَک برندارند


اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

ولتر


به ازاء هر دقیقه عصبانیت،

شصت ثانیه شادی را از دست می دهید.

رالف والدو امرسون


متن در مورد خشم و عصبانیت

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

بنجامین فرانکلین


هنگامی که خشمگین و برآشفته هستید،

در دشواری خود به دام می‌افتید.

هرچه بیشتر خشمگین شوید و دست و پا بزنید،

بیشتر در باتلاق دشواری‌ها فرو خواهید رفت.

آنتونی رابینز


متن در مورد خشم و عصبانیت

خشم هم نشین بسیار بدى است:

عیب ها را آشکار،

بدى ها را نزدیک

و خوبى ها را دور مى کند.

امام علی (ع)


جملات خاص در مورد عصبانی شدن

سریع خشمگین شدن

خیلی زود از تو یک احمق می سازد!

بروسلی


متن در مورد خشم و عصبانیت

ای کاش یاد میگرفتیم

عصبانیتمون از دست دیگران رو،

سر کسی که از همه جا بیخبره

و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه،

خالی نکنیم…


خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

سقراط


متن در مورد خشم و عصبانیت

نیرومندترین مردم کسی است که

خشم خود را نگه دارد.

افلاطون


جملات در مورد خشن شدن و عصبانی شدن

بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که

دیر به خشم آیند و زود راضى شوند.

حضرت محمد (ص)

متن در مورد خشم و عصبانیت