در این قسمت سایت آریا مگ جملات و متن های پشت سر حرف زدن با متن های سنگین در مورد حرف مفت و بی ارزش مردم و غیبت را ارائه کرده ایم.

متن و جملات درباره پشت سر حرف زدن و غیبت

بزرگ ترین حماقت آدم ها اینه که

به کسی که باید لگد بزنن لبخند می زنن…!


هیچوقت برایم مهم نبود که

بقیه درباره ام چه فکر می کنند ،

راستش بیشتر اوقات حق با من است ،

فقط حوصله ی اثباتش را ندارم

“جیم کری”


جملات در مورد پشت سر حرف زدن با متن سنگین در مورد حرف مفت مردم

خیلی خوبه دیگران بهت حسودی کنن

پشت سرت حرف بزنن

یه آدم بد ازت بسازن

در کل این کارا دو حالت داره

۱: یا میخوان جات باشن نمیتونن

۲: یا میخوان بات باشن نمیتونن


زمانی آرامش پیدا میکنی که بفهمی نیازی نیست

به هر چیزی واکنش نشان بدهی

یا به هر حرفی جواب بدهی


جملات در مورد غیبت

ﺷﻌﻮﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ،

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮﺭ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﻫﺎﺳﺖ …!


اکثر مردم حتی خودشان را هم نمی شناسند

و نمی دانند از زندگی چه می خواهند ،

پس نظر آنها در مورد شما چرا باید مهم باشد ؟


حق نداری سقف آرزوهات رو پایین بیاری!


جملات در مورد پشت سر حرف زدن با متن سنگین در مورد حرف مفت مردم

حرف مردم مثل موج دریاست ،

اگر در مقابلش بایستی ،

خسته ات میکنه و اگر با آن همراهی کنی ،

غرقت میکنه.

قرار نیست همه مردم شما را درک کنه

چرا که آنها حق دارند نظر خودشون رو داشته باشند ،

و شما هم حق دارید آن را نادیده بگیرید.


هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

سعدی


حقیر بودن آدما رو میشه از حرفایی که پشت

سر بقیه میزنن تشخیص داد…


چرا نمی فهمی!؟

می ترسن که موفق بشی!


متن در مورد حرف مفت

همین که کاری به کار کسی ندارم،

همین که سرم به زندگی خودم گرمه،

همین که هر کس هر چی میگه،

با احترام ردش میکنم،

همین که دقیق میدونم پشت سرم چی میگذره،

ولی به روی خودم نمیارم،

همین ها دلیل آرامش و قشنگیِ زندگیمه…


من فقط با شیری که جلوم نعره بکشه میجنگم

نه سگی که پشت سرم واق واق کنه افتاد؟


جملات در مورد پشت سر حرف زدن با متن سنگین در مورد حرف مفت مردم

به من نگو…

اونا پشت سر من چی گفتن!

بگو چرا اونقدر پیش تو

راحت بودن تا درباره ی

من حرف بزنن؟!


در پایین به شما احترام نمیذارن،

در متوسط نادیده گرفته میشی،

در اوج هم یه عده ازت تنفر دارن ،

پس بی توجه به همه ،

واسه زندگیت تلاش کن


احترام گذاشتیم …و فکر کردند نمیفهمیم ،

توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم…

وای به حال این مردم !

نه احترام سرشان می شود نه توجه ،

کنار این مردم شاد نمی شوی

فقط تنهایی را بیشتر احساس میکنی…!

حسین پناهی


اگر پشت سر یک زن بد شنیدید،

بدانید دو حالت دارد:

اگر مرد است بی شک توانایی

به دست آوردن او را نداشته است!

اگر زن است بدانید توانایی رقابت با او را نداشته!


فرشته هم که باشی،

بازم یکی پیدا میشه که

از صدای بال زدنت خوشش نمیاد،

پس بی خیال حرف مردم،

کاریو بکن که خودت دوست داری


پشتمان طرح نقشه هایی هست

پشت هر نقشه حرف بسیار است

تا دهان مفت و گوش ها مفتند

پشتمان حرف مفت بسیار است


نگران حرف مردم نباش

خدا ،پرونده ای را که مردم می نویسند را نمی خواند