در این بخش متن و اشعار زیبا در وصف گل محمدی یا گل رز را به صورت کوتاه و دو بیتی از شاعران مختلف ارائه کمتن در مورد گل محمدی را ارائه کرده ایم.

اشعار و متن درباره گل محمدی

یادت گل محمدی

ذهنم همیشه باز

تا که راه راه پوشان

شیرین کنند

کام دل

چشم براهانت

از شهد تو

ای اله ی ناز


فکر بلبل همه آن است

که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون

عشوه کند در کارش


متن در مورد گل محمدی و اشعار دو بیتی عاشقانه درباره گل زیبای محمدی یا رز

چای خانه مادربزرگ

رنگ خون دلش بود

یک نفس سر می کشیدم

بر روی خستگی تنم

شبهای سرد زمستان را

در استکان کمر باریک قجری

با عطر گُل محمدی و دو حبّه قند


بوی صلوات می‌دهد دستانم

از بس که گل محمدی کاشته(چیده)‌ام


شعر نو در مورد گل محمدی

تا روزی که بود

دست‌هایش بوی گل سرخ می‌داد

از روزی که رفت

گل‌های سرخ

بوی دست‌های او را می‌دهند


متن در مورد گل محمدی و اشعار دو بیتی عاشقانه درباره گل زیبای محمدی یا رز

هیکلش بوی روغن میداد

همه از او فراری بودند

اما عطر گل محمدی در فضا پخش شده بود

از شرافتش

او با دستهایی کثیف تمیزترین و حلالترین

نان عالم را به خانه میبرد …


پس بیا به خاطر یک گل سرخ،

یک لحظه‌ی درست،

یک یادِ ساده از همان سالِ بوسه ها،

برویم بالاى بالاى آسمان،

پشت پیراهنِ بى الفباى نور،

دست بر پرده خاطراتى از ماه دلنشین بپرسیم:

تو حاضرى باز آوازى از همان شب پر گریه بخوانى!؟


متن در مورد گل محمدی و اشعار دو بیتی عاشقانه درباره گل زیبای محمدی یا رز

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد


اشعار زیبا در وصف گل محمدی

همان رنگ و همان روی

همان برگ و همان بار

همان خنده ی خاموش در او خفته بسی راز

همان شرم و همان ناز

همان برگ سپید به مثل ژاله ی ژاله به مثل اشک نگونسار

همان جلوه و رخسار

نه پژمرده شود هیچ

نه افسرده ، که افسردگی روی

خورد آب ز پژمردگی دل

ولی در پس این چهره دلی نیست

گرش برگ و بری هست

ز آب و ز گلی نیست

هم از دور ببینش

به منظر بنشان و به نظاره بنشینش

ولی قصه ز امید هبایی که در او بسته دلت ، هیچ مگویش

مبویش

که او بوی چنین قصه شنیدن نتواند

مبر دست به سویش

که در دست تو جز کاغذ رنگین ورقی چند ، نماند


از عرش سلام سرمدی آوردند

آیینه ی حُسن سرمدی آوردند

با آمدن رضا(ع) از باغ بهشت

یک دسته گل محمدی آوردند


متن در مورد گل محمدی و اشعار دو بیتی عاشقانه درباره گل زیبای محمدی یا رز

آمده در موسم گل سرود دلدادگی

طلوع کرده در دلم ماه همای سرمدی

رود همه درد دلم که آمده مرهم ما

گوهر هر دو عالم و عطر گل محمدی


تا داشته‌ام فقط تو را داشته‌ام

با یاد تو قد و قامت افراشته‌ام

بوی صلوات می‌دهد دستانم

از بس که گل محمدی کاشته‌ام


پدرم می‌گوید کتاب

مادرم می‌گوید دعا

و من خوب می‌دانم

که زیباترین تعریف خدا را فقط باید از زبان گل‌ها شنید


کار ما نیست

شناسایی “راز” گل سرخ،

کار ما شاید این است

که در افسون گل سرخ

شناور باشیم