در این قسمت آریا مگ جملات و سخنان زیبا در مورد زن و تعاریف زیبا در مورد زنان از بزرگان را ارائه کرده ایم.

جملات زیبا در مورد ارزش زنان 

مردها را شجاعت به جلو میراند و زنها را حسادت (برنارد شاو)


اگر تله به دنبال موش برود، زن نجیب هم دنبال مرد (ضرب المثل سوئدی)


برای زن فقط یک بدبختی و مصیبت وجود دارد و او این است که حس کند کسی اورا دوست ندارد (چاپلین)


اگر زنی عصبانی شد، یقین کنید که یک کار انجام نشده دارد و چاره اش در این است که به عصبانیت تظاهر کند (دیکنز)


جملات و تعاریف بزرگان در مورد زن با عکس نوشته های زیبا درباره ارزش خانم ها

اشک، نیرومندترین ماده سیال روی زمین است (داوینچی)


شوهری که بیش ازحد به پاکدامنی زن خود می بالد، احمقی است که بیش ازحد خود را فریب می دهد (لاروشنوکو)


سخنان بزرگان در مورد زن

زن، وقتی از یک حقیقت دفاع می کند منطقش بسیار ضعیف و قدرت اثباتش بی تأثیر است . ولی اگر همین زن بخواهد از یک دروغ دفاع کند آن وقت کسی را تاب مقاومت در برابر او نیست (گالیله)


زنها فقط دو روز می توانند مردها را خوشبخت کنند، روز عروسی و روز مرگ (برنارد شاو)


جملات و تعاریف بزرگان در مورد زن با عکس نوشته های زیبا درباره ارزش خانم ها

در برخورد با تازه عروس مردها به صورتش نگاه میکنند و خانمها به باسنش (دیکنز)


گرانقیمتترین انگشتری های جهان، انگشتری نامزدی است، چون مرد پس از خرید آن تا آخر عمر قسط میدهد (چگورا)


زن با نگاه خود آتش می افروزد و بیهوده می کوشد تا با اشک خود آنرا خاموش کند (برنارد شاو)


مردها آنچه را که می شنوند از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می سازند، اما زنان از دو گوش وارد و از دهان خارج می کنند (برنارد شاو)


سخنان زیبا در مورد خانم ها

راز از هر نوعی بر قلب زنان فشاری غیر قابل تحمل می آورد (پوشکین)


جملات و تعاریف بزرگان در مورد زن با عکس نوشته های زیبا درباره ارزش خانم ها

هرگاه میخواهید از کسی انتقام بگیرید او را به ازدواج ترقیب کنید (برنارد شاو)


نگهبان زن زشتی اوست (مثل عربی)


در زندگی یک مرد دو روز ارزش دارد : روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد (ویکتور هوگو)


ازدواج کار خوبی است، ولی بهتر است این کار را انجام ندهید (سامبرست)


از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند ( دیل کارنگی)


کار زن افراط و تفریط است، اگه دوست بدارد از شدت محبت بی زار میشود و وای به حال زمانی که دشمنی پیدا کند (ولتر)


با زنان همانطور که با کودکان سر و کار دارید رفتار کنید ولی همانطور که با ملکه صحبت میکنید با او سخن بگویید (وایلد)


زن از این متأثر نمیشود که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید (تواین)


زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد (ویکتور هوگو)