ویژه جملات و متن های انگیزشی با موضوع تسلیم نشدن و ادامه دادن به همراه چند عکس نوشته زیبای انرژی بخش را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

جملات خاص انگیزشی درباره تسلیم نشدن

تسلیم نشو. آدم های منفی باف زیادی هستند که سعی خواهند کرد تو را دلسرد کنند. به آنها گوش نده. تنها کسی که می تواند مجبورت کند تسلیم شوی، خودت هستی….


متن انگیزشی درباره تسلیم نشدن با عکس پروفایل موضوع تشلیم نشدن

میخوای تسلیم بشی؟ پس فقط یک بار به ثمره هایی که قراره در انتهای مسیر به اونها برسی فکر کن، اگه با فکر کردن بهشون لبخند روی لب هات اومد و حالت بهتر شد یعنی تو حق کوتاه اومدن نداری و باید ادامه بدی که بهشون برسی.


در مقابل ترس های خود تسلیم نشو. اگر تسلیم شوی، قادر نخواهی بود با قلب خود صحبت کنی….

متن انگیزشی درباره تسلیم نشدن با عکس پروفایل موضوع تشلیم نشدن عکس نوشته تسلیم نشدن

تسلیم نمیشم،
و همین باعث میشه پیاده رویم بیشتر شه…!


هرگز تسلیم نشوید چون امور واقعی زمان می برند.


آدم های موفق آدم هایی نیستن که با بقیه فرق کنن یا خونشون رنگی تر باشه، اونها فقط آدم هایی هستن که یاد گرفتن در دل شرایط سخت کوتاه نیان و تسلیم نشن و مقاومت کنن تا در نهایت پیروزی رو از آن خودشون کنن.


متن انگیزشی درباره تسلیم نشدن با عکس پروفایل موضوع تشلیم نشدن

تسلیم نشو. هرگز از ساختن دنیایی که می توانی ببینی منصرف نشو، حتی اگر دیگران نمی توانند آن را ببینند….


مانند سربازی که
شلیک کرده،
آخرین تیرش را،،،
تسلیم می شوم
در محاصره بازوانت.

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)


متن انگیزشی درباره تسلیم نشدن با عکس پروفایل موضوع تشلیم نشدن

جملات انگیزشی مقاومت کردن

سن ساخته مغز خود آدمه؛ وقتے خودتو تسلیم دنیا ڪنی، پیر میشی!.️


هرگز تسلیم نشوید. شما فقط یک بار زندگی می کنید پس فقط به دنبال آن بروید!