شعر زیبا درباره کتاب

در این بخش چند شعر زیبا در مورد کتاب برای کودکان پیش دبستانی ارائه کرده ایم.

آی قصه قصه قصه
نون و پنیر و پسته

بازم کتاب قصه
کنار من نشسته

عجب کتاب نازی!
عجب کتاب نابی!

بابام برام خریده
به به چه انتخابی

وا می کنم با شادی
صفحه اولش را

مثل نویسنده ها
اول میگم بسم الله


اشعار زیبا در مورد کتاب برای کودکان پیش دبستانی

بچه ها من کتابم
آماده جوابم
‎ از دست بچه لوس،
همیشه در عذابم

بچه لوس کتاب و می اندازه
این ور و اون ور
‎جر می دهـد کاغذاش
و از اولش تا آخر

بچه خوب کتاب و
تو قفسه می ذاره
‎هر وقت که لازم داره
از اونجا بر می داره


شعر درباره کتاب برای کودکان

ما سی قفسه کتاب داریم
یک مشت کتاب ناب داریم

در مورد اکثر مسائل
در این قفسه جواب داریم

هر جا سخن از کتاب باشد
حرف و سخن و خطاب داریم

در خواندن و فهماشان اگر کُند
در فخر به آن شتاب داریم


من یار مهربانم
دانا و خوش زبانم

گویم سخن فراوان
با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان
من یار پند دانم

من دوستی هنرمند
با سود و بی زیانم

از من مباش غافل
من یار پند دانم


دوست کاغذی

روز کودک مادرم
هدیه ای زیبا خرید
بعد از این انگار من
دوستی دارم جدید

یک رفیق کاغذی
یک رفیق از جنس چوب
نازک است و نازنین
خوشگل و دانا و خوب

در کنار دوستم
می نشینم روی تخت
این رفیق مهربان
می دهد بود درخت

در دلم این روزها
شوق بی اندازه است
توی دست کوچکم
یک کتاب تازه ست

دادیار احمدی


اشعار زیبا در مورد کتاب برای کودکان پیش دبستانی

بابا بزرگ خوب من
خیلی زیاد، کتاب داره
یه میز داره، یه صندلی
یه دونه تخت خواب داره

بابابزرگم همیشه
قصه می خونه از کتاب
وقتی که خیلی خسته شد
تو رختخواب می‌ره به خواب

بابابزرگ خوب من
مهربونه، مهربونه
هر روز منو بوس می‌کنه
بعدش برام شعر می‌خونه!

جعفر ابراهیمی


یک روز در اتاقم
تنها نشسته بودم
بی حال و کم حوصله
غمگین و خسته بودم
برادرم به من داد
چند کتاب قصه
گفت بخوان ای خواهر
دوری بکن ز غصه
من آن کتاب ها را
خوشحال و شاد خواندم
با قصه غصه ها را
از قلب خویش راندم
شد باز در به رویم
درهای روشنایی
می یافتم از آن پس
رفیق آشنایی


کتاب من یه قصه اس
قصه ای از یه دنیا

کتاب من یه دوسته
دوست همه بچه ها

کتاب چه مهربونه
هر چیزی رو میدونه

یاد می گیریم از کتاب
درسای خوب و زیبا