متن و جملات سنگین در مورد شرف داشتن و شرافت را با چند عکس نوشته در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات درباره شرف

وقتی رفاقتت با کسی تموم شد
تمام رازهاشو پیش خودتون نگه دارید
به این میگن “شرافت”..


هر قدر، انسان شریف تر و نجیب تر و حساستر باشد
از جنایت دیگران بیشتر رنج میبرد و این دو علت دارد،
یکی اینکه خود را مستحق خیانت نمی بیند و
دیگر اینکه منتظر نیست که سایرین با او عملی کنند که خود او با سایرین نکرده است.


متعهــد ماندن در نبودش
شرافتی است “اکتســــابی”
و شاید این تنها حُسنِ اخلاقی باشد که پُز دادنش عجیب به مذاقِ دیگران خوش می آید‌‌‌..


آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است:
سیاست بدون شرافت
لذت بدون وجدان
علم بدون شخصیت
و تجارت بدون اخلاق..


جملات در مورد شرف و شرافت داشتن با متن های سنگین و عکس نوشته

شرافت و عشق را
هرگز نمی‌توانی
با صد کیسه طلا بخری
پس آن ها را به
هزار کیسه طلا هم نفروش..!!


شرافت یعنی:
اگه نمیتونی کسی رو دوست داشته باشید
کسی رو هم به خودتون وابسته نکنی…


آدم دلتنـــگ باشـــه
شرافت داره به دلِ گــــشادی کـــه
هـــر کسی بتـــونه توش چادر بـــــزنه!


اگر شرافتم را از دست بدهم، وجودم را از دست داده ام

ویلیام شکسپیر


جملات در مورد شرف و شرافت داشتن با متن های سنگین و عکس نوشته

تو با شرافتی اگر..
آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی
تو آزادی، اگر..
خودت را کنترل کنی، نه دیگران را تو مهربانی، اگر..
وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی
تو شادی، اگر… گلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی
تو ثروتمندی، اگر..
بیش از آنچه نیاز داری نداشته باشی
و دوست داشتنی هستی، اگر…
دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد
“اگر چنین است…
تو یک انسان بزرگ و شرافتمند هستی”


خویشتن را خیر خواهی خیرخواه خلق باش

زآن که هرگز بد نباشد نفس نیک‌اندیش را

آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است

کآدمی را تن بلرزد چون ببیند ریش را


متن سنگین درباره شرافت

از میان دو واژه انسان و انسانیت،

اولی در میان کوچه‌ها

و دومی در لابلای کتاب‌ها سر‌گردان است.


هر که راه ست از هوس‌ها جان پاک
زود بیند حضرت و ایوان پاک
چون محمّد پاک شد ز این نار و دود
هرکجا رو کرد وجه الله بود
هر که را باشد ز سینه فتح باب
او زهر شهری ببیند آفتاب


تو با شرافتی اگر..
آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی
تو آزادی، اگر..
خودت را کنترل کنی، نه دیگران را تو مهربانی، اگر..
وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی
تو شادی، اگر… گلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی
تو ثروتمندی، اگر..
بیش از آنچه نیاز داری نداشته باشی
و دوست داشتنی هستی، اگر…
دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد
“اگر چنین است…
تو یک انسان بزرگ و شرافتمند هستی”


پس به صورت عالم اصغر تویی
پس به معنی عالم اکبر تویی
ظاهراً آن شاخ اصل میوه است
باطناٌ بهر ثمر شد شاخ هست
گر نبودی میل وامّید ثمر
کی نشاندی باغبان بیخ شجر
پس به معنی آن شجر از میوه زاد
گر به صورت از شجر بو دش ولاد