در این بخش سایت اریا مگ جملات زیبا و متن های خاص در مورد وجدان داشتن به همراه چند عکس نوشته زیبا در مورد وجدان انسان ها را ارائه کرده ایم.

جملات و عکس نوشه در مورد وجدان داشتن

احساس تو که
پشت هاشور وجدان
خط خورد
روح یاغی من هم
پشت دیوار زندان
ترک خورد


نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!

نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!

نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت..

و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت..!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچ گاه نخواهی یافت


جملات در مورد وجدان و وجدان داشتن

تو روابطتون وجدان داشته باشین
نه ســیاسـت 🙂


راست میگفت خورشید
مدتی است که دل زندان است
راست میگفت آن دوست
ما که دنیامان دگر ویران است
راست میگفت پدر
ترس و وحشت همه جا در جان است
راست میگفت مادر
گاه این انسان چه بی وجدان است
راست میگفت بی بی
راه ما بیراه است
راست میگفت دلبرش
همه مشکل نان است
راست میگفت مرشد
پیر ما گمراه است
راست میگفت زندگی
مرگ است میخندد، او فقط خندان است


جملات در مورد وجدان و وجدان داشتن

نہ گلایہ‌ اے دارم
نہ شاڪیم ازت
فقط ازت میخام
وجدانتو بزارے وسط…


با حال آن روزم میان خاطرات تو
باران نمی‌ بارید اگر یک ذره وجدان داشت…


جملات در مورد وجدان و وجدان داشتن

احساس تو که
پشت هاشور وجدان
خط خورد
روح یاغی من هم
پشت دیوار زندان
ترک خورد


متن خاص در مورد وجدان انسان

به غیر از وجدانت
مجبور نیستی تو زندگی
به هیچ کس راجع به چیزی
جواب پس بدی
حواست هست؟ به جز وجدانت…


جملات در مورد وجدان و وجدان داشتن

مهم ترین چیزی کِه یاد گرفتم
اینه کِه هر کَسی
ممکنِ قلب داشته باشه
ولی وجدان
نصیبِ هر کَسی نمیشه..!!


وجدان بیدار من
بخواب
ساعتم را برایت کوک کرده ام
روزی زنگ خواهد زد
اگر خودش نخوابد !!


عکس نوشته درباره وجدان

در عالم دو چیز از همه زیباتر است:
آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده..


هیـــــــــس!
کــــــمی آرامـــــــتـــــر
تنـــــــــها شـــــــو
بی صـــــــــــدا تـــــــــــــر بــــشـــــکـــــــن
آهســـــتــــه تــــــر سراغـــــــش را بگــــــیـــــر

ممکن است بیدار شود وجدان نداشته اش!


جملات در مورد وجدان و وجدان داشتن

با حال آن روزم میان خاطرات تو
باران نمی‌بارید اگر یک ذره وجدان داشت…


چراغ ها را خاموش کن
من از تصویر خودم
در آیینه وجدان می ترسم…


از دل برود هر آنکه از دیده برفت..
از دیده رفت از دل هم همینطور…
پس خدایا این عذاب وجدان چیست..؟


ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺏ، ﮐﺘﺎب‌ هاﯼ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﯾﮏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺁﺳﻮﺩﻩ،
این‌ ها ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ…


عذاب وجدان نگیر
من حلالت کردم
تو خیانت کردی
من حلالت کردم..