در این بخش جملات انگیزشی در مورد کار گروهی و همکاری گروهی را ارائه کرده ایم.

جملات انگیزشی در مورد کار گروهی و مشارکت تیمی

شکست به معنی زمین خوردن نیست بلکه تسلیم شدن است.


پیروزی برای حداقل دو دهه در ذهن‌ها باقی می‌ماند. اما کار تیمی خوب برای همیشه یا یاد خواهد ماند.


پیروزی همه چیز نیست بلکه تلاش کردن است که اهمیت دارد.


همیشه به خاطر داشته باش که عزت نفس بیش از اندازه موجب از بین رفتن استعداد می‌شود.


جملات انگیزشی کار گروهی و تیمی

اجازه نده پیروزی ذهنت و شکست قلبت را تسخیر کند.


یک تیم موفق، رقیب خود را یک دل شکست می‌دهد.


شکست، بازنده‌ها را شکست می‌دهد اما الهام‌بخش برنده‌هاست.


مهم نیست چند مرتبه زمین خورده باشید اما این که چند بار بلند شدید است که اهمیت دارد.


جملات انگیزشی کوتاه زیبا

چیزی که به آسانی به دست آمده باشد، ارزشی ندارد.


افراد موفق، همدیگر را بالا می‌کشند. آن‌ها به یکدیگر انگیزه می‌دهند و الهام‌بخش همدیگر هستند. تنفر، شکایت و سرزنش از جمله خصوصیات اخلاقی افراد ناموفق است.


جملات انگیزشی کار گروهی و تیمی

شما با نشان دادن این که چقدر فوق‌العاده هستید، الهام‌بخش هم‌تیمی‌هایتان نمی‌شوید. شما از طریق نشان دادن این که آن‌ها چقدر فوق‌العاده هستند، الهام‌بخش می‌شوید.


استعداد موجب پیروزی بازی‌ها می‌شود اما کار تیمی و هوش است که قهرمان‌ها را مشخص می‌کند.


پیروزی به معنی انجام هر کاری است که در توان دارید.


جملات انگیزشی کار گروهی و تیمی

من می‌توانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن برایم بی‌معنی است.


قوی‌ترین انسان‌ها همیشه کسانی نیستند که پیروز می‌شوند بلکه افرادی هستند که هنگام شکست، تسلیم نمی‌شوند.


متن زیبای انگیزشی کوتاه برای کار گروهی

در صورتی که با کار تیمی بد به پیروزی دست یابید، این واقعاً پیروزی نبوده است.


قهرمان تا زمانی که پیروز شود، به کار خود ادامه می‌دهد.


کار تیمی، نیرو محرکه‌ای است که باعث می‌شود افراد معمولی، نتایج خارق‌العاده‌ای را ایجاد کنند.


جملات انگیزشی کار گروهی و تیمی

جدا از هم ما فقط یک قطره هستیم و در کنار هم به اندازه‌ی یک اقیانوس قدرت داریم.


تنها می‌توانیم کارهای کوچکی انجام دهیم. در کنار هم قادر به انجام کارهای بزرگ هستیم.


ما به خاطر این که با هم کار می‌کنیم، تیم نیستیم. ما یک تیم هستیم چون به یکدیگر احترام می‌گذاریم، اعتماد داریم و توجه می‌کنیم.


«من» در تیم هیچ معنایی ندارد.


اگر اعضای تیم در مورد این که اعتبار پیروزی و موفقیت به چه کسی می‌رسد، نگران نباشند، هر تیمی می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.


یک تیم همیشه قدردان بازیکن درجه یک است اگر آن بازیکن تمایل به فداکاری برای تیمش باشد.