در این بخش چند عکس پروفایل رنگین کمان با سخنان و جملات آموزنده در مورد رنگین کمان را ارائه کرده ایم.

متن و عکس نوشته درباره رنگین کمان

«وقتی به نظر می آید که خورشید دیگر پدیدار نمی شود، رنگین کمانی در آسمان نمایان می شود.» مایا آنجلو


«وقتی از پنجره ی روح زیبایی دیده شود؛ رنگین کمان ها پدیدار می شوند و همه چیز رؤیایی می شود. حس خوشایندی به انسان دست می دهد.» آنجی کارِن

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«باران، باران و خورشید! رنگین کمانی در آسمان!» لرد آلفرد تنیسون

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«همانند رنگین کمان، با فروتنی روح خود را نمایان کن. از آن پس دیگر مهم نیست کجای این دنیا یا آن دنیا بروی؛ عشق تو را پیدا می کند، با تو همراه می شود و تو را نیک بخت می کند.» ابرجانی

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

عکس رنگین کمان برای پروفایل

«همه ی این هفت رنگ از یک رنگین کمان هستند ولی همه ی آن ها متفاوت هستند. هر کدام ویژگی ها و خصوصیات مختص به خود را دارد. خداوند گوناگونی را دوست دارد. به همین دلیل است که همه ی ما را متفاوت آفرید.» سری سری راوی شانکار

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

من همیشه از طبیعت الهام می گیرم؛ و رنگین کمان یکی از فوق العاده ترین پدیده های مربوط به نور در طبیعت است. مردم با دیدن رنگین کمان نمی توانند لبخند نزنند. رنگین کمان به ما خوش بینی و مثبت اندیشی را نشان می دهد. پس از باران، نور خورشید همراه با رنگین کمان پدیدار می شود.» متیو ویلیامسون

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«برای ایجاد یک رنگین کمان هم باران و هم نور خورشید لازم است.» ضرب المثل

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«به آن ها یاد بده که بعد از طوفان رنگین کمان پدیدار می شود تا بدانند که نور با همه ی رنگ ها شروع و پایان می یابد.» فردریک م. پرین

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«رنگین کمان به خاطر آسمان خشمگین عذر خواهی می کند.» سیلویا وویرول

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«به رؤیا هایت باور داشته باش. روزی رنگین کمان در آسمان زندگی ات پدیدار می شود. مهم نیست چقدر قلبت ناراحت است. اگر باور داشته باشی، رؤیایت به حقیقت می پیوندد.» گیلبرت ت. چسترتون

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«شادی و خوشحالی همیشه به یک رنگ نیست. یاد بگیر که ارزش رنگین کمان را بدانی.» ریچل ا. گودریچ

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«سعی کن رنگین کمانی در آسمان زندگی یک نفر باشی.» مایا آنجلو

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«و وقتی باران می بارد، بالا را نگاه کن نه پایین. بدون باران، رنگین کمان هم نخواهد بود.» گیلبرت ک. چسترتون

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«اگر رنگین کمان می خواهی، باید با باران کنار بیایی.» دالی پارتن

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«اگر صدای رنگین کمان یا یک گل در حال رشد را شنیدید؛ آن صدای خنده اش است.» ویلیام پ. یانگ

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«دوست دارم بدون اینکه خیلی سخت تلاش کنم خوشتیپ به نظر بیایم. دوست ندارم مانند رنگین کمان باشم. رنگ های ملایم و پاییزی مثل رنگ موی قرمز کم رنگ را دوست دارم.» آن رابینسون

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«روزی می رسد که می فهمی سخت ترین روز ها بهترین روز های تو نیز هستند و رنگین کمان زندگی ات را می بینی.» روی بِنِت

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«زندگی مانند باران بر سر ما مشکلات می ریزد و هر مشکل، رنگین کمان و نور به همراه خود دارد تا ما از آن ها استفاده کنیم و بر آن مشکل فائق آییم.» امیت رِی

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«تلاش نکن تا شاد باشی. بگذار دیگران به دنبال رنگین کمان شادی بروند. تو تلاش کن تا مهربان باشی؛ بعد می بینی که رنگین کمان شادی خودش به دنبال تو می آید.» ریچل ای. گودریچ

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«اگر به دنیا نگاه کنی، می بینی که فقط از یک رنگ تشکیل نشده است؛ بلکه یک رنگین کمان زیباست. پس چرا یک نفر را نداشته باشی تا رنگین کمان زندگی را به تو نشان دهد؟» خوان اسمالز

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«خداوند رنگین کمان را در ابرها قرار داد تا در دلگیرترین و ترسناک ترین لحظات بتوانیم نشانه هایی از امید را ببینیم.» مایا آنجلو

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«در طوفان های زندگی رنگین کمان باش. پرتوی نوری باش که هنگام غروب به ابر ها لبخند می زند و نوید فردایی بهتر را می دهد.»  لرد بایرون

عکس پروفایل رنگین کمان و سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«وقتی یک رنگین کمان می بینم، می فهمم که یک نفر در یک جایی از دنیا مرا دوست دارد.» آنتونی ت. هینکس