جملاتی در مورد خوبی و بدی، بالا و پایین زندگی و دنیا را در این مطلب آریا مگ گردآوری کرده ایم.

جملات خاص در مورد دنیا

دنیا مثل مادرت نیست
که ظهر سرش داد بزنی
و شب برای شام صدات کنه…
دنیا ولت میکنه تا از گرسنگی بمیری…


دنیا جای بزرگی است
می دانم

من این خانه ی کوچک با تو را دوست دارم…


متن در مورد دنیا با جملات زیبا در مورد دنیا با عکس نوشته

اگه میتونی بر خودت فرماندهی کنی

میتونی بر دنیا فرماندهی کنی


می گویند یک انسان فقط به سه چیز برای شادی واقعی در دنیا نیاز دارد
کسی برای عشق ورزیدن، کاری برای انجام دادن و چیزی برای امید داشتن.


با بند انگشتانم در آمیز

در ته فنجان چشمانم حل شو

خودت را همینجا

پیش من جا بگذار!

دنیا

خیلی کوچک تر از آن است

که بخواهی جایی بروی!

دنیا

قد همین خانه است

قد همین اتاق

قد همین آغوش……


متن در مورد سختی زندگی

سخت‌ ترین چیز در این دنیا

حفاظت از خودت در برابر آدم‌هایی است

که خارهایی هستند که پشت گل رز پنهان‌ اند


متن در مورد دنیا با جملات زیبا در مورد دنیا با عکس نوشته

این دنیا نمیگذارد که لبخند برای همیشه
بر لبان کسی بماند…

تام هنکس️


من به پایان دنیا

اهمیت نمیدهم،

چون دنیای من

بارها تمام شده

و صبح روز بعد

دوباره از نو آغاز شده است.


متن در مورد دنیا با جملات زیبا در مورد دنیا با عکس نوشته

دنیا پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن


دنیا تنها در چشمان تو وجود دارد. می توانی آن را هر چقدر که بخواهی بزرگ یا کوچک کنی….