جملات زیبا با مضمون فراموش کردن گذشته و خاطرات خوب و بد قدیمی و شروع روزهای خوب و بهتر را در این بخش ارائه کرده ایم.

متن و جملات در مورد فراموش کردن گذشته ها

شاید ، فراموش کردن گذشته راحت تر باشد ، از غلبه بر درد ناشی از آن. شاید ، این یکی از دلایل دیگری است که چرا مردم نیاکان پیش از خود را فراموش می کنند.


زندگی در حال پیشروی است. فقط گذشته خود را فراموش کنید و برای آینده کار کنید.


حرکت کردن ، یک چیز ساده است اما آن چه پشت سر می گذارید سخت است.


یک زمان برای عزیمت وجود دارد ، حتی اگر مکان خاصی برای رفتن وجود نداشته باشد.


دانش های گذشته با ما می ماند. رها کردن به این شکل است که تصاویر و احساسات ، کینه ها و ترس ها و ناامیدی های گذشته را رها کنیم که روح ما را آزار می دهد.


جملات در مورد فراموش کردن گذشته و شروع روزهای خوب زندگی

گذشته را فراموش کنید چون در صورت عدم فراموشی آن آینده نیز نگرانی های زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.


همه تلخی ها و غضب ها و عصبانیت ها و فریادها و تهمت ها را کنار بگذارید ، همراه با همه بدخواهی ها. با یکدیگر مهربان باشید ، دلسوز باشید و همدیگر را ببخشید.


متن زیبا در مورد فراموشی خاطرات قدیمی

اولین دستورالعمل خوشبختی این است: از تمرکز بیش از حد و طولانی روی گذشته خود داری کنید.


زیبایی گذشته این است که گذشته است. زیبایی اکنون شناختن آن است. زیبایی آینده این است که ببینیم به کجا می رود.


گذشته ای نیست که بتوانیم با اشتیاق به آن برگردیم. فقط آینده جدیدی وجود دارد که با خارج شدن از گذشته ، خود را از بهترین ها می سازد و خلق می کند.


غم و اندوه در قلب شما مانند یک دیروز است که دیگر نمی توانید آن را برگردانید ، پس آن را پشت سر بگذارید و همیشه به جلو بروید.


تنها کاری که یک شخص واقعاً می تواند انجام دهد این است که رو به جلو حرکت کند. بدون این که حتی یک بار به عقب نگاه کند . آن یک جهش بزرگ بدون هیچ تردیدی رو به جلو خواهد بود. به سادگی گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده بروید.


گذشته را فراموش نکنید و از کاری که مرتکب شده اید پشیمان نشوید. فراموش کردن گذشته باعث می شود که شما دوباره همان اشتباهات را انجام دهید.


متن در مورد فراموشی خاطرات قدیمی

من به فراموش کردن گذشته اعتقادی ندارم ، زیرا همیشه بخشی از زندگی من خواهد بود. اما من می توانم از آن بیاموزم ، آن را بپذیرم و حرکت کنم!


دستاورد های ما برای خودشان صحبت می کنند. آن چه باید از آن مراقبت کنیم ناکامی ها ، دلسردی ها و تردید های ماست. ما تمایل داریم مشکلات گذشته ، بسیاری از شروع های دروغین و درد را فراموش کنیم.


ببخش و فراموش کن. گناه دیگران را تحمل کنید همان طور که می خواهید آن ها را در کنار خود تحمل کنید.


گذشته تمام شده است ، از آن بیاموزید. آینده در پیش است ، برای آن آماده شوید. حال اینجاست ، آن را زندگی کنید.


به جای اتلاف وقت در روز گذشته که گذشته است ، بهتر است وقت خود را در فردا که هنوز نیامده است سرمایه گذاری کنید.


در مورد هرگونه دلبستگی هایی که باعث کاهش مسائل عاطفی شما می شود ، فکر کنیدو اجازه دهید آنها را رها کنید.


تجدید کنید ، رها کنید . برای گذشته هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا آن را برگردانید. فقط می توانید خود را تجدید کنید تا آن گذشته ها را رها کنید. امروز روز جدیدی است!


اگر مردم از نگاه شما به نور جدید امتناع ورزند فقط می توانند شما را به آن شکلی که قبلا بوده اید ببینند و فقط شما را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده اید ، میشناسند . اگر آن ها متوجه نشدند که شما فقط آدمی با آن اشتباهات نیستید و بیشتر از این ها ارزش دارید پس مجبورید که از پیش آن ها بروید.