متن و جملات زیبا در مورد زادگاه، وطن و کشور ایران را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و جملات خاص در مورد وطن ایران

چشم های تو
زادگاه خورشید است
نگاهم که می کنی
صبح در دیدگانم حلول می کند
روشن می شوم
نور می گیرم
و در تقویم باغچه خیالم روزی دیگر
رقم می خورد…

دلم در پیراهن مردانه ات
زندگی می کند
در چهارخانه های نارنجی اش
آشپزی می کند
در آستین بالا زده ات
عشق بازی می کند
در کل بگویت ای یار
پیراهن تو
شهری دارد
که زادگاه من است…

زادگاهم شهریست کوهستانی

شهری که چشم مردمانش هر صبح به قله ی کوهی می افتد

که در آسمان شهر با رقص نوری ضعیف از خورشید

و یا با تکه ای ابر و مه یکه تازی میکند برای خودش…

به خیال خودش آسمان فقط برای اوست!

متن های زیبا درباره زادگاه و وطن با جملات زیبا در مورد کشور ایران

زادگاه من تنش زخمی ست… از اصابت دانه های تگرگ…

زادگاه من خزانه اش خالیست… از هجوم سیل بیرحم…

زادگاه من دیگر از آسمان…دیگر از باران… خاطرخوشی ندارد…

زادگاه من دیگر از گریه ی آسمان شاد نمی شود…

زادگاه من دیگر لبخند به لب ندارد…

چون آه در بساط ندارد…

جملات خاص در مورد وطن

جوی بزرگ دهکده ی زادگاه من

کز کوچه های خاکی و خاموش

می گذشت

آبی به روشنایی باران داشت.

جای ما این زادگاه خاک نیست

شهر شیرین تو از این تاک نیست

تا وصال اصل ما ندید به دست

در دل ما این غم و اندوه هست

ما وطن را پشت سر بگذاشتیم

کلبه ی غم را وطن انگاشتیم …

متن های زیبا درباره زادگاه و وطن با جملات زیبا در مورد کشور ایران

ای بهشت خاطر ای زادگاه من

باز آمدم به سوی تن زان دور دورها

زانجا که صبح می شکفد خسته و ملول

زانجا که ماه در افق زرد گونه اش.

این است آن بهشت که می جستم؟

این بقعه ی خرابه گرد آلود ؟

زرینه گاهواره ی من اینجاست ؟

دیرینه زادگاه من اینجا بود ؟

متن زیبا در مورد وطن کشور ایران

نمیخواهم بدانم

زاد روزت را

زادگاهت را

کودکیهایت

و نورسیدگیت را

که تو زنی

از سلسله ی گلهایی

و من اجازه ندارم

در تاریخ یک گل دخالت کنم.

متن های زیبا درباره زادگاه و وطن با جملات زیبا در مورد کشور ایران

و مرزهای وطنم

از عطرِ نفس‌های تو آغاز می‌شود!

از خانه بیرون بیا تا خلاصم کنی

از تبعید در شهری

که زادگاهِ من است.

شورانگیزترین مهر،
دلدادگی به زادگاه است.

یکی از دل مشغولی هایی که خداوند به انسان عطا می کند،
عشق به زادگاه است.

پرسه در خاک غریب پرسه بی انتهاست
همگریز غربتم زاد گاه من کجاست…