متن عاشقانه و زیبای کارت عروسی

در این بخش آریا مگ جملات ناب عاشقانه جدید و احساسی برای کارت عروسی و دعوت میهمانان آماده کرده ایم.

متن کارت عروسی مذهبی

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

یا صاحب الزمان


Once upon a time there was a boy who loved a girl
and her laughter was a question
he wanted to spend his whole life answering
روزی روزگاری پسری بود که دختری را دوست می داشت
و خنده دختر به مانند سوالی بود
که پسر می‌خواست تمام زندگی‌اش را، صرف پاسخ دادن به آن کند!


جملات کارت عروسی عاشقانه جدید و با کلاس با متن های ناب

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage

“دوست داشتن عمیق توسط کسی به شما نیرو می دهد، در حالی که دوست داشتن کسی عمیقا به شما شجاعت می دهد.”


.It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment

این اتفاق خیلی تصادفی و در یک تپش قلب و در یک چشم بر هم زدن روی می دهد.


متن انگلیسی کارت عروسی

“.May the years ahead be filled with lasting joy”

امیدوارم سالهای پیش رو برایت ملامال از شادی پایدار باشد.”


“.Your wedding day will come and go, but may your love forever grow”

روز ازدواج تو سپری خواهد شد اما عشق تو ممکن است تا ابد به شکوفا شدن ادامه دهد.”


جملات کارت عروسی عاشقانه جدید و با کلاس با متن های ناب

کنار آشیانه ي تو آشیانه می‌کنم فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم کسی سوال می کند به خاطر چه زنده اي؟ و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم.


از راه می رسد

با کفش های بلورین

در تن پوشی زیبا

زیبا همچون فرشته ها

او نیمه گمشده من است

و به من می پیوندد


جملات کارت عروسی عاشقانه جدید و با کلاس با متن های ناب

معاشران گره از زلف یار باز کنید/ شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید/ حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید.


متن ادبی عاشقانه کارت عروسی

دوگام مانده به هم، سيبی از هوا افتاد چه اتفاق قشنگی ميان ما افتاد دو گام مانده به هم، لحظه‌ها طلايی شد فضا پر از هيجان‌ های آشنايی شد.


خانه ای میسازیم در بلندای بهار… بر درخت احساس، روی گلبرگ گل یاسی که از آن عشق خدا می روید.. ز احساس گل سرخ مدد میگیریم و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما میگردد.


جملات کارت عروسی عاشقانه جدید و با کلاس با متن های ناب

دعوت کن از سرچشمه ها، گلپونه ها رو از دشت ها از دره ها، بابونه ها رو بسپار بارون رو سر ما گل بریزه «بادا مبارک» از لب بلبل بریزه خورشید باشه، ابر باشه، ماه باشه هر غنچه ای با جشن ما همراه باشه بفرست این شعر و به هر کس آشناته باید پر شادی کنیم این خونه هارو.


ما دو خانواده بسیار محترم، تصمیم گرفتیم دختر را عروس و پسرمان را داماد کنیم و بفرستیم خانه بخت تا هم خودمان از دستشان راحت شویم و هم خودشان مزه زندگی را بچشند. پاشید، بیایید و این دو کبوتر عاشق را دست به دست بدهید تا بروند سر خانه و زندگیشان.


خدا هدیه اي به آدم داد و مهر حوا را به دل او انداخت باید آسمان را آذین می بست ستاره ها را برق می انداخت خدا لبخند زد تنهایی فقط زیبنده خودش بود! در جشن پیوند آسمانیمان، همه ی فرشته ها دعوت دارند!


جملات کارت عروسی عاشقانه جدید و با کلاس با متن های ناب

خانه اي میسازیم در بلندای بهار/ بر درخت احساس روی گلبرگ گل نسترنی که ازآن عشق خدا می‌روید  از احساس گل سرخ مدد میگیریم. و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می‌گردد.


یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند/ خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند/ تا به یمن نفس سبز و اهورایی عشق/ از سرا تا به ثریای مرا سبز کند/ با حضورتان شادیمان را دوچندان کنید.


اي از عشق پاک من همیشه مست/ من تو را آسان نیاوردم به دست/ بارها این کودک احساس من زیر باران هاي‌ اشک من نشست/ من تو را آسان نیاوردم به دست.


جملات کارت عروسی عاشقانه جدید و با کلاس با متن های ناب

عشق چیزی است که نمی‌توانی توصیف کنی مانند ظاهر یک گل رز بوی باران یا احساس جاودانگی.


بهای عشق چیست بجز عشق بهم رسیدن/ یعنی آغاز با هم ماندن/ یعنی زندگی/ زندگی با عشق/ یعنی کامیابی.


ای کاش عشق را زبان سخن بود آغاز زندگی مشترک خویش را جشن می گیرند با تشریف فرمایی خود سرافرازمان فرمایید