اولین قرار ملاقات عاشقانه حس خاصی دارد و در یاد می ماند. در این بخش مجله آریا زیباترین متن های عاشقانه نخستین قرار دیدار را آماده کرده ایم.

متن زیبای عاشقانه قرار دیدار اول با عشق

اولین دیدارمان اگر روزی به شعر در آمد

از من مگیر خرده که طرف شاعراز کار در آمد


از همان دیدار اول در دلم افتاده ای
بعد از آن
هر دفعه دیدارت سعات بوده است


اولین بار دو چشم تو بدیدم دل گفت
خاک بر سر شده ای این خود زندانبان است…


تو را نمی دانم
اما برای من
این اولین دیدار بین ما نیست
انگار هر شب حسی پنهان
مرا تا آغوش خیال تو٬
در کوچه باغ آمال و آرزوها
بی شکیب همراه است
بی شک
عشق هر شب
میهمان غریب قلب من است.


جملات زیبای عاشقانه قرار دیدار با عشق

اولین بار که دیدمت ;
هرگز فکرش را نمیکردم “تـو”
همان کسی هستی که قرار است بعدها ، بارها برایش بمیرم …


متن عاشقانه اولین قرار دیدار با جملات احساسی و رمانتیک زیبا

نزدیک است لحظه دیدار
باز من دیوانه ام، مستم
باز می لرزد، دلم، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ
های ! نپریشی صفای زلفم را، دست
دل را نریزی آبرویم
ای نخورده مست
لحظه دیدار نزدیک است


متن عاشقانه اولین قرار دیدار با جملات احساسی و رمانتیک زیبا

everything seems sweeter since I met you. Happy dating anniversary

از زمانی که با تو آشنا شدم همه چیز شیرین تر شده، سالروز آشنایی مان مبارک!


می خوام اینو بدونی که
وقتی برای اولین بار همدیگر رو ملاقات کردیم همه چیز زندگیم ناگهان متوقف شد.


متن های زیبای قرار دیدار اول با همسر

هرگز لبخند روی صورتت، در آن روزی که به تو سلام دادم و تو جواب سلامم را دادی فراموش نمی کنم.


تو بهترین، دوست داشتنی ترین، مهربان ترین و زیباترین کسی هستی که تا به حال شناخته ام، سالگرد اولین دیدارمون مبارک!