در این مطلب متن و جملات تبریک روز چشم رنگی ها که مصادف است با 21 می یا 31 اردیبهشت را قرار داده ایم. در ادامه عکس نوشته هایی برای افراد چشم رنگی هم آماده کرده ایم.

متن و عکس نوشته تبریک روز چشم رنگی ها

از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده ام
شناگرِ ماهری شده ام
از بس که
غرقِ چشم‌هایت شدم


تمام چشمانم را
پیک به پیک سر بکش
مست که شدی
مرا در رنگین کمان چشمانت محو‌کن


متن ادبی تبریک روز جهانی چشم رنگی ها و جملات ادبی برای چشمان زیبا

برق چشم تو به هر بت بخورد می‌شکند / چه کسی دیده بتی با هنر بت‌شکنی
عمران میری


گنه از جانب ما نیست اگر مجنونیم / گوشه چشم تو نگذاشت که عاقل باشیم
سیدعلی صیدی طهرانی


جملات زیبا برای افراد با چشم سبز

تمام شهر از ایمان به کفر برگشتند / گناه چشم تو حالا به پای عکاس است؟
منصوره فیروزی


متن ادبی تبریک روز جهانی چشم رنگی ها و جملات ادبی برای چشمان زیبا

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید / بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید
ای چشم همه چشم به چشمت روشن / چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید
مهستی گنجوی


از غم که چشم‌های تو لبریز می‌شود / انگار فصل‌ها همه پاییز می‌شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو / چون با غرور و عشق گلاویز می‌شود
موسوی گرمارودی


متن تبریک چشم رنگی برای چشم آبی ها

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ / مژه تیرگی برده از پر زاغ
فردوسی


متن ادبی تبریک روز جهانی چشم رنگی ها و جملات ادبی برای چشمان زیبا

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است / گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین / آن مردمک چشم‌نگاری بوده است
خیام


چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید

ای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید
مهستی گنجوی


جملات تبریک روز جهانی چشم رنگی به چشم عسلی ها

بر لبش دل تنگ شد،
بر دیدگانش بیشتر چشم رنگی
دلبری داند، سیاهش بیشتر
موی خود را بافت
و پرسید؛ می‌ آید به من؟
بسته‌ ی مویش که زیبا شد،
رهایش بیشتر


متن ادبی تبریک روز جهانی چشم رنگی ها و جملات ادبی برای چشمان زیبا

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد
به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد

پیش چشم همه از خویش یلی ساخته‌ام
پیش چشمان تو اما سپر انداخته‌ام…


پرسید زاهد: معتقد هستی به محشر ؟
گفتم که آری، چشم های محشری داشت…


چشم سبز هرجا باشد ، همه مجذوب او می شوند. از آنجا که آنها بسیار جذاب و بسیار عالی هستند ، دیگران دوست ندارند آن ها را از دست بدهند.

روز جهانی چشم رنگی ها مبارک


پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است / گردنده فلک نیز به کاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین / آن مردمک چشم‌نگاری بوده است


چشم های رنگی تو عزیز
فرآیند اکسیژن را به همراه دارد
من از نگاه به چشمان رنگی تو
نفس میگیرم نازنین…


ای چشم تو دلفریب و جادو
در چشم تو خیره چشم آهو
در چشم منی و غایب از چشم
زان چشم همی‌کنم به هر سو


به چشمهایت بگو نگاهم نکنند نازنین
بگو وقتی خیره ات می‌شوم سرشان به کار خودشان باشد!!
نه که فکر کنی خجالت می کشم ها نه
حواسم نیست عاشقت می‌شوم…


با وجود‌ اینکه چشم ‌عسلی‌ها، انسان‌هایی خوش قلب هستند‌ ولی با د‌یگران صریح نیستند‌. این افراد‌ همیشه به د‌نبال د‌وست می‌گرد‌ند‌. چشم عسلی‌ها معمولاً از کود‌کی روی پای خود‌ می‌ایستند‌ و د‌وست ند‌ارند‌ به د‌یگران تکیه کنند‌.


د‌ارند‌گان چشم‌های آبی، د‌ارای نگاهی عمیق هستند‌ و شخصیتی حساس د‌ارند‌ و گاهی اوقات شخصیتی نرم و گاهی ترسو دارند.


چشم سبزها شخصیتی قوی و اراد‌ه‌ی بالا د‌ارند‌ و بسیار جذاب و عجیب غریب هستند. د‌ر تصمیم‌گیری‌ها، خیلی محکم عمل می‌کنند‌ و تا حد‌ی خود‌ رای و مغرور نیز هستند‌.


شخصیت افرادی با چشمان سیاه تا حدودی همانند چشم قهوه‌ای ها است. صاحبان چشمان مشکی، انسان‌هایی رویایی هستند‌ که د‌ر فضای شاعرانه‌ای زند‌گی می‌کنند‌ و بسیار د‌ست و د‌ل باز هستند‌ و سعی می‌کنند‌ به د‌یگران کمک کنند‌.


این ممکن است شایع ترین رنگ چشم در جهان باشد، اما شخصیت شما چیزی جز عادی نیست.چشم قهوه‌ای‌ها، بسیار خونسرد‌ند‌ و هرچه را که می‌خواهند‌ به راحتی تصاحب می‌کنند‌. افرادی که قهوه ای چشم دارند معمولا با اعتماد به نفس و قاطعیت رفتار می‌کنند.


اصلا حدیث داریم که هر کس چشمان سبز داشته باشد یک قدم به بهشت ​​نزدیکتر است.

روزتون مبارک چشم رنگیا


چشم سبز هرجا باشد ، همه مجذوب او می شوند. از آنجا که آنها بسیار جذاب و بسیار عالی هستند ، دیگران دوست ندارند آن ها را از دست بدهند.

روز جهانی چشم رنگی ها مبارک