در این بخش مجموعه ای از سخنان زیبا در مورد عشق و دوست داشتن با کلام احساسی از بزرگان را ارائه کرده ایم.

جملات و سخنان زیبا در مورد عشق و دوست داشتن

عشق یک نیروی رام نشده است
اگر بخواهیم آن را کنترل کنیم، باعث از بین رفتن ما می شود
اگر بخواهیم آن را زندانی کنیم، ما را به بردگی می کشد
اگر بخواهیم آن را درک کنیم، احساس گم شدن و گیجی در ما ایجاد می شود

پائولو کوئلیو


به آنچه می بینی اعتماد کن و با عشق همراه شو..

چارلز آیزنشتاین


جملات بزرگان در مورد عشق و دوست داشتن و سخنان ناب احساسی

عشق چیست؟
من عشق را در خیابان ها و در یک مرد جوان فقیر که عاشق بود دیدم
کلاهش کهنه بود، کتش مندرس بود،
آب از کفش هایش عبور می کرد و ستاره ها از روحش

ویکتور هوگو


Love is so short, forgetting is so long
عشق بسیار کوتاه است، اما فراموش کردن آن بسیار طولانی است.

پابلو نرودا


جملات بزرگان در مورد عشق و دوست داشتن و سخنان ناب احساسی

عاشقی پیداست از زاری دل
نیست بیماری، چو بیماری دل

مولوی


جملات دوست داشتن

All you need is love
تمام چیزی که تو نیاز داری عشق است.

پل مک کارتنی


بهترین چیز….
نگاهی است که
از حادثه عشق تر است

سهراب سپهری


جملات بزرگان در مورد عشق و دوست داشتن و سخنان ناب احساسی

Life is the flower for which love is the honey
زندگی گلی است که عشق برای آن مانند عسل است

ویکتور هوگو


وقتی گلی را دوست دارید
آن را می چینید
اما وقتی عاشق گلی هستید
آن را هر روز آبیاری می کنید
فرق بین عشق و دوست داشتن این است

چارلی چاپلین


سخنان در مورد عشق

True love is putting someone else before yourself
عشق واقعی ترجیح دادن دیگری به خود است

ناشناس


عشق یعنی یک روح در دو بدن.

ارسطو


جملات بزرگان در مورد عشق و دوست داشتن و سخنان ناب احساسی

You will never age for me, nor fade, nor die
تو هرگز برای من پیر نخواهی شد، محو نمی شوی و نمی میری

شکسپیر عاشق


و در لبخند او، چیزی زیبا تر از ستاره ها می بینم….


There is no remedy for love but to love more
هیچ راهی برای عشق وجود ندارد، اما می توانید بیشتر دوست داشته باشید

هنری دیوید تورو


هرگز زمان و مکانی برای عشق واقعی وجود ندارد
عشق به طور تصادفی، در ضربان قلب،
در یک لحظه چشمک زن اتفاق می افتد.

سارا دسن


من به تو نیاز دارم، همان قدر که یک قلب به ضربان نیاز دارد..


تو را دوست دارم،
همانطور که بعضی چیزهای تاریک باید مخفیانه و
بین سایه و روح دوست داشته شوند.

پابلو نرودا


جملات بزرگان در مورد عشق و دوست داشتن و سخنان ناب احساسی

عشق مانند بهشت ​​است، اما می تواند مانند جهنم صدمه ایجاد کند.

ناشناس


این عشق نیست که رابطه را پیچیده می کند.
خود افراد این پیچیدگی را به وجود می آورند.


جملات بزرگان در مورد عشق و دوست داشتن و سخنان ناب احساسی

همیشه یک نوع دیوانگی در عشق هست.

فردریش نیچه


بهتر است عاشق شویم و شکست بخوریم
تا اینکه هرگز طعم عشق را نچشیده باشیم.

ارنست همینگوی