در این قسمت سخنان و جملات در مورد خیانت، خیانت کردن و دیدن خیانت (خیانتکار)  از عشق و یار را ارائه کرده ایم.

متن و سخنان درباره خیانت

از کسی که از شما دست کشیده ناراحت نباشید،
برای او متاسف باشید!
زیرا او از شخصی که هرگز از او دست نکشید دست کشیده است


اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست
اگر کسی دوبار به تو خیـانت کرد این اشتباه از توست !

شکسپیر


یاد گرفتم که به مردم اعتماد نکنم.
من یاد گرفتم که حرف های آن ها را باور نکنم، اما مراقب کارهای آن ها باشم.
من یاد گرفتم که شک کنم و باور کنم که همه توانایی دروغ گفتن را دارند.
من به این باور رسیدم که دیگران،
حتی وقتی فکر می کنید آن ها را خوب می شناسید در نهایت قابل شناخت نیستند.

لین باربر


سخنان بزرگان در مورد خیانت

بدترین درد دنیا درد جسمی نیست
خیانت یک دوست حتی فراتر از هر درد عاطفی و جسمی است.


اگر موفق به خیانت نسبت به شخصی شدید،
فکر نکنید که آن شخص احمق است
باید بدانید آن فرد بیش از آنچه شما لیاقتش را داشته باشید به شما اعتماد کرده است.


سخنان بزرگان در مورد خیانت

کسانی را که به شما دروغ می گویند یا خیانت می کنند، ببخشید
قلبتان را پر از عصبانیت نکنید و اجازه دهید قلب شما بهبود یابد
زیرا زندگی معنای خاص تری دارد…


سخن زیبا در مورد خیانت

خیـانت همیشه در اوج اعتماد اتفاق می افتد

ناپلئون


بخشیدن شخصی که به او اعتماد می کنید و او به شما خیانت می کند دشوار است
با این حال، بیایید آن فکر غم انگیز را فراموش کنیم،
بگذارید برود و روی چیزهای مثبت زندگی تمرکز کنید تا حالتان بهتر شود…


سخنان بزرگان در مورد خیانت

مراقب باشید که به چه کسانی احساسات خود را می گویید
زیرا برخی از افراد منتظر فرصت استفاده از آن ها علیه خود شما هستند.


برای من چیزی که از مرگ بدتر است خیانت است
من می توانم مرگ را تصور کنم،
اما خیانت را نمی توانم تصور کنم.

مالکوم ایکس


For there to be betrayal, there would have to have been trust first
برای خیانت، ابتدا باید اعتماد داشت

سوزان کالینز


سخنان بزرگان در مورد خیانت

اگر وقت خود را به این امید سپری کنید که
کسی که به شما خیانت کرده عواقب کارش را ببیند،
پس اجازه می دهید برای بار دوم روح شما صدمه ببیند


جملات انگلیسی در مورد خیانت کردن

Betrayal is the only truth that sticks
خیانت تنها حقیقتی است که می ماند

آرتور میلر


سخنان بزرگان در مورد خیانت

سقوط از عشق سخت است،
اما خیانت از آن هم بدتر است
زیرا اعتماد از بین رفته و قلب می شکند..


اگر زخمی به جسم وارد شود، بعد از مدتی التیام پیدا می کند
اما وقتی قلب زخمی شود، خوب شدنش یک عمر طول می کشد.

مینکو ایواساکی


سخنان بزرگان در مورد خیانت

تمام تجربه گذشته باید به ما بیاموزد چقدر نفس انسان می تواند به خودش خیانت کند.

مارتین لوتر


به من نگو دیگران چه چیزی پشت سر من گفتند،
به من بگو چرا اینقدر راحت این کار را انجام دادند؟..

وقتی به شخص دیگری خیانت می کنید،
به خود نیز خیانت می کنید

آیزاک باشویس