در این بخش متن های سنگین زیبا در مورد مردانگی با عکس نوشته های جدید در مورد مرد بودن و مردونگی را ارائه کرده ایم با آریا مگ همراه باشید.

متن و عکس نوشته مردانگی جدید

رها به آسمان تکیه می کنند
درختان به زمین
و انسان ها به مهربانیِ هم
مرد باش
زمین به مرد بودنت نیاز داره


تمام دارایی ام برایت مردانگی ام است. در این دنیا چیزی جز مردانگی ندارم که خرجت کنم.

اما بدان که این مردانگی، روزی گران ترین ها را ارزانی تو خواهد داشت.


متن های زیبا در مورد مردانگی با عکس نوشته های جدید درباره مرد بودن

تکیه گاه یک زن غیرت یک مرد است، مردانگی یک مرد است.

یک مرد صرفاً جهت اینکه یک مرد است، نمی تواند تکیه گاه خوبی برای زن باشد.


از مرد بودن تا مردانگی فاصله هاست
خیلی ها مرد هستند اما بویی از مردانگی نبرده اند


مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند
گداییه عشق می کنند تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند
اما همین که مطمئن شدند نامردی را در کمال مردانگی به جا می آورند


متن های زیبا در مورد مردانگی با عکس نوشته های جدید درباره مرد بودن

مرام و مردونگی درست دو دست کنار هم هستند که با داشتن آن‌ ها
می‌ توان به هر میدانی تاخت و از هر مانعی عبور کرد


جملات ادبی زیبای مردانگی

مرام مردانگی ات را ارزان نفروش
مهم نیست که زنی یا مرد
ارزش وجودت را مرام و معرفتت هست که مشخص میکند


مردانگی هایت را به پای هر کسی نریز. این روزها اگر بیش از حد برای کسی مردانگی خرج کنی،

نمی گوید از مرام و معرفت اوست، بلکه تو را ساده لوح و احمق می خواند.


مرد باش
زمین به مرد بودنت نیاز داره ….
مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز …
مردونه گریه کن ، مردونه ببخش ….
مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت … مردباش و هیچ وقت نامردی نکن
مخصوصا برای کسیکه به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش .


مردانگی یعنی
اگر زنی خواست
سرش را بر شانه ات بگذارد،
ببینی
طاقت سنگینی سرش را داری یا نه ؟
اعتماد زنانه سنگین است


متن های زیبا در مورد مردانگی با عکس نوشته های جدید درباره مرد بودن

در نهایت این مردانگی است که باعث می‌شود تا در سختی‌ها با شهامت و شجاعت وارد شده و پیروزمندانه خارج شوید.


شاید بتوان در زندگی بسیاری چیزها را از دست داد، اما شرف و مردانگی را باید تا پای جان حفظ کرد.


مردونگی زیباترین صفت یک انسان است که زن و مرد نمی‌شناسد.


متن سنگین مردونگی و مرد باش

مردونگی یعنی بایستی و خم نشی، یعنی ببینی و دم نزنی، یعنی وقتی همه تسلیم شدن، تو همچنان سراپا از غرور، جور همه رفقا رو بکشی.


مردونگی در قلب کودک چند ساله‌ای نشسته که برای کمک به خانواده‌اش هر روز نان‌آوری را جایگزین بازی‌های کودکانه خود کرده است.


مردانگی صدای بمی است که جز به کلام محبت آمیز و حمایتگر باز نمی‌شود.


این رسم زندگی‌ست که هر جا ظلمی شکل بگیره، مردونگی برای برچیدنش، قد علم کنه.


مردونگی یعنی سایه‌ت روی سر همه باشه و همه از بودن کنارت، احساس امنیت داشته باشند.


فقط باید زن باشی تا بفهمی اشک چشم یک مرد قوی و محکم، تا چه اندازه تلخ و رنج‌آور است.


مردونگی به صدای بلند و سبیل سیاه و پرپشت نیست، مردونگی اون جایی دیده می‌شه که بتونی زور بگی و نگی.


مرام و مردونگی درست دو دست کنار هم هستند که با داشتن آن‌ها، می‌توان به هر میدانی تاخت و از هر مانعی عبور کرد.