متن های ویژه افراد متولد خرداد و جملات ویژه تولد یه خردادی نزدیکه با عکس های پروفایل خرداد ماهی را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات تولد یه خرداد نزدیکه …

یه خردادی همیشه

بزرگترین غم هاش رو

درون قلبش نگه میداره

و می ذاره خودش به تنهایی

سنگینیشون رو تحمل کنه

چون دوست نداره

و دلش راضی نمیشه

که دیگران به خاطره اون

غمگین و ناراحت باشن


خرداد ماهی ها جواب زمین اند به سلام آفتاب

پیشاپیش تولدت مبارک خرداد ماهی جان


فرارسیدن خرداد ماه زیبا

و ماه تولد فرشته های زمینی مبارک

خردادماهی جان تولدت مبارک


متن های تولد یه خردادی نزدیکه با عکس های پروفایل خرداد ماهی

خردادی یعنی

همه چی با هم !

یعنی متفاوت

یعنی تا آخرین لحظه

هم نمیتونی صددرصد کشفش کنی

تولدش داره کم کم میاد


یه خرداد ماهی میتونه ، باسکوتش

یک عالمه حرف بزنه

میتونه با وجود قلب شکسته ش

همه رو آروم کنه

خرداد ماهی ها نهایت صبوری اند.

داریم به تولد یه خردادی نزدیک میشیم


یه خرداد ماهی یه  حس درونی قوی داره

ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ در یک نگاه دما رو بشناسه

یه الهام درونی

کم کم داریم به تولد یه خرداد ماهی عزیز نزدیک میشیم


تو رنگ خردادی ها خون نیست ،

معرفته ، عشقه صداقته !

تولد یه خرداد عزیز و مهربون داره میرسه


متن های تولد یه خردادی نزدیکه با عکس های پروفایل خرداد ماهی

خــــــردادی یعنی همه چی باهم

یعنی متفاوت

یعنی خاص

یعنی تا آخرین لحظه نمیتونی کشفش کنی

به آغاز سلطنت خردادی ماهیا خاص نزدیک می شویم .


خردادی است دیگر

شاید همیشه سکوت کند

اما حرف هایش را در نگاهش می ریزد

دلتنیگ ، قسمتی از قلبش است

و صبر تکه از روحش …

ته تغاری بهار تولدت مبارک