جملات زیبای انگیزشی درباره قوی بودن (قوی باش) با عکس نوشته هایی در مورد قدرت داشتن و قوی بودن برای رسیدن به بهترین نقاط در زندگی را ارائه کرده ایم.

جملات انگیزشی قوی بودن

قوی باش
تو برای کم آوردن
به دنیا نیومدی
اینا میگذره
به بعدش فکر کن


شناختن دیگران زیرکی است
شناختن خود حکمت واقعی است.
تسلط بر دیگران قدرت است
تسلط بر خود قدرت واقعی است.


قوی بمان

چون همه چیز بهتر خواهد شد

ممکن است امروز هوا طوفانی باشد

اما تا ابد که باران نخواهد بارید


جملات در مورد قوی بودن و عکس نوشته در مورد قدرت و قوی بودن در زندگی

فرد قوی کسی نیست که هرگز گریه نمی کند

فرد قوی کسی است که گریه می کند

اشکهایش را خودش پاک می کند

دوباره می ایستد و

دوباره برای آنچه که می خواهد می جنگد


جملات در مورد قوی بودن و عکس نوشته در مورد قدرت و قوی بودن در زندگی

خوشحالم که آدمارو به راحتی میزارم کنار
و فراموششون میکنم
این قوی بودن منو به بقیه ثابت میکنه:)


جملات خاص در مورد قوی بودن

قدرت شامل معامله ای بین اشخاص
گروه ها
و سازمان هایی است که افراد در آن تعامل می کنند
یعنی یک قدرت متقابل.
سونیتا سینگ-سنگوپتا


جملات در مورد قوی بودن و عکس نوشته در مورد قدرت و قوی بودن در زندگی

قدرت به عنوان ظرفیت اعمال نفوذ تعریف می شود
در حالی که اقتدار فقط یک نوع واحد از قدرت را نشان می دهد
یعنی یک قدرت مرتبط با موقعیت.
سونیتا سینگ-سنگوپتا


قدرت
انرژی است
که عمل از آن ناشی می شود.
پگی. ال. چاین


جملات در مورد قوی بودن و عکس نوشته در مورد قدرت و قوی بودن در زندگی

قدرت در حال تکه تکه شدن
گسترش و بازسازی است
بنابراین مسائل مربوط به
قدرت
سلطه
و اقتدار
نیز وجود دارد.
جف ایلی


جملات در مورد قوی بودن و عکس نوشته در مورد قدرت و قوی بودن در زندگی

راز بزرگ قدرت این است
که هرگز نخواهید آنچه را که بیشتر از توانایی تان است انجام دهید.
هنریک ایبسن


قدرت فاقد اخلاق و اصول است
و فقط منافع دارد.
هوراسیو کاستلانوس مویا


متن درباره افراد قوی و با انگیزه

هیچوقت در رسیدن

به آنچه که

از ته دل می خواهی

تسلیم نشو

به اهدافت فکر کن


جملات در مورد قوی بودن و عکس نوشته در مورد قدرت و قوی بودن در زندگی

خیلی سخته ادای محکم بودن رو دربیاری

وقتی تو خودت فروریختی

خیلی سخته به اجبار لبخند بزنی

وقتی تو قلبت گریه می‌کنی

خیلی سخته همه به خوشبختیت حسرت بخورن

وقتی خودت می‌دونی کم آوردی


شاد بودن

تنها انتقامی است که

انسان می تواند از زندگی بگیرد

شاد باشید …


انسان

بدون ایمان

و امید

نقش دیوار است


جملات در مورد قوی بودن و عکس نوشته در مورد قدرت و قوی بودن در زندگی

باید پذیرفت که زندگی کردن،

پر از رنج و سختی است.

باید دانست که انسان بدون رنج،

انسان مرده است.

باید باور داشت که این سختی‌ها

باعث قوی تر شدنت می‌شوند.