متن و جملات زیبا و خاص در مورد فراموش کردن با عکس نوشته های زیبا در مورد فراموشی یک عشق، اتفاق احساسی و شکست عشقی را در این بخش آریا مگ ارائه کرده ایم.

متن و جملات درباره فراموش کردن

گاهی بدون بغض و گریه

و بدون داد و هوار

باید قبول کنی

فراموش شدنت را . . .


متن زیبا درباره فراموش کردن

زندگی سه حکم داره :

خندیدن ، بخشیدن و فراموش کردن

پس بخند و ببخش و فراموش کن


من یاد گرفته‌ام که مردم آنچه را که گفته‌اید را فراموش می‌کنند

آنچه انجام داده‌اید را از یاد می‌برند

ولی هرگز احساسی را که به آنها داده اید فراموش نمی‌کنند


متن زیبا درباره فراموش کردن

گفتی می خوام فراموشم کنی

فعل جملتو اشتباه گفتی

اخه نمی دونی چقد دوستت دارم

این توی که می خوای منو فراموش کنی

این بار سنگینو ننداز رو دوش من


عادت می کنم :

به داشتن چیزی و سپس نداشتنش

به بودن کسی و سپس به نبودنش

تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !!!


متن زیبا در مورد فراموشی

شکسته این جماعت بال ما را
پریشان کرده ماه و سال ما را
تو هم ای بی وفا از ما بریدی
نمی پرسی دگر احوال مارا


متن زیبا درباره فراموش کردن

فراموشی می آید…
مثل همین پائیز
با ابرهای سهمگینش
دیروز برگ خشکی دیدم
که نمی دانست
از کدام شاخه جدا شده


گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم

به یک دلیل ساده

آن ها به آیندمان تعلق ندارند

همین


تلخی دوریت را به دل می کشم روی خیالت اشک میریزم

هیچ وقت خیال نکن تو را فراموش میکنم

مگر اینکه کوچ به سوی خاک کنم


جملات فراموش کردن عشق

دشمن کهنه را دوست نو مساز

زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که

بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند


متن زیبا درباره فراموش کردن

اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد

تو خوب بودن را فراموش نکن


شبها زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را

در حالی که همه میگویند خوش به حالش چه زود فراموش کرد


حکایت جالبی است که فراموش شدگان

فراموش کنندگان را هر گز فراموش نمی کنند


اولین سرمشق زندگی ام

فراموش نکردن انسان هایی است که دوستشان دارم


متن زیبا درباره فراموش کردن

پیمانی که در طوفان با خدا می‌بندی

در آرامش فراموش نکن


من یاد گرفته‌ام که مردم آنچه را که گفته‌اید را فراموش می‌کنند

آنچه انجام داده‌اید را از یاد می‌برند

ولی هرگز احساسی را که به آنها داده اید فراموش نمی‌کنند


جملات کوتاه در مورد فراموشی گذشته

زندگی سه حکم داره :

خندیدن ، بخشیدن و فراموش کردن

پس بخند و ببخش و فراموش کن


فهمیده ام

فراموش کردن

بهتر از در انتظار ماندن کسی ست که تو را نمیخواهد


فراموش کردن کار آسانی است

کافی است دراز بکشم ، چشمانم را ببندم و نفس نکشم