اشعار کودکانه با موضوع رعایت ادب و احترام را در این بخش از آریا مگ آماده کرده ایم.

شعر کودکانه در مورد ادب و احترام گذاشتن

من کودکی دلشادم
می گویم با فریادم

ازخودخواهی و غرور
همیشه من آزادم

چون آدم خودپسند
همیشه هست در بند

به فکر دیگران باش
شیرین بشی مثل قند

آدمی که خودخواهه
مثل اینکه تو چاهه

هیچکی دوسش نداره
میره توی بیراهه

همه بگیم یکصدا
ما بچه‌های دنیا

از تمام بدیها
پاکیم و هستیم جدا


شعر کودکانه در مورد ادب و احترام و گلچین اشعار در مورد احترام به بزرگتر

با مادر خویش مهربان باش
آماده‌ ی خدمتش به جان باش

با چشم ادب نگر پدر را
از گفته‌ی او مپیچ سر را

چون این دو شوند از تو خرسند
خرسند شود ز تو خداوند


 

من بچه با ادبم
تمیزم و مرتبم

گل های خنده رو لبام
هر جا میرم میگم سلام

خوش اخلاق و مهربونم
خنده رو و خوش زبونم

تلاش و کوشش میکنم
همیشه ورزش می کنم

میخوام سلامت بمونم
تا درسامو خوب بخونم

درس می خونم بچه ها
عاقل و دانا میشم

با جنب و جوش و ورزش
خیلی توانا میشم


بابا منو دوست داره
یه دوست خوب برامه
اجازه از بزرگتر
یه جوری احترامه
خدا رو شکر بابا جون
لبات به خنده بازه
می خوام که بوسِت کنم
اجازه آی اجازه!


خدای مهربونم
نوشته تو کلامش

هر پدر و مادری
واجبه احترامش

باید باشه رفتارت
همیشه با محبّت

بالا نبر صداتو
پیش اونا تو صحبت

بابا و مامان ما
مثل چراغ خونن

نشونه ی رحمتِ
خدای مهربونن