در این بخش جملات زیبا و متن های خاص در مورد مهربانی، مهربان بودن و محبت کردن را گردآوری کرده ایم.

متن در مورد مهربانی و محبت

هرجا قلبی مهربان در
حال تپیدن است
آنجا بهشتہ در حال
روییدن است
قلب مهربانتان
همیشہ در حال تپیدن باد.


صبح همان مهربانی نگاه توست
و چشم‌هایی که
سروده‌های دلم را
جاری می‌کند.
صبح تنها با تو صبح می‌شود…


بزرگ کسی است که قلبش کودکانه
قهرش بی_کینه
دوست داشتنش بی_ادعا
و بخشش او بی انتهاست …


هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید
آﺩﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ
ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﺪﻩ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ
چون گوشه دل خدا زخمی می شود
مهربانی کنید تا مهربانی ببینید


جملات زیبا درباره مهربانی و مهربان بودن

کمترین مهربانی می‌تواند این باشد
که در انتهای شب.
برای آرامش یکدیگر
دعا کنیم…


مهم نیست
ظاهرتان چگونه است
مهربانی و صداقت
شما زیبا ترین
فرد دنیا میکند…….


جملات زیبا درباره مهربانی و مهربان بودن

آدم‌های مهربان در مقابل خوبی‌های یک طرفه شان
هرگز احساس حماقت نمی‌کنند.
چون خوب بودن برای آن‌ها عادت شده
آدم‌های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.
آن‌ها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند …


متن زیبا در مورد مهربانی

تو همان مهربانی هستی؟! یا مهربانی همان توست؟!

نمی دانم

می دانم بی شک با هم نسبت نزدیکی دارید  . .


در سرزمین خاطره‌ها آنان که خوبند همیشه سبزند
و آنان که محبتها و دوستیها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می‌مانند


جملات زیبا درباره مهربانی و مهربان بودن

ایمان داشته باش که کمترین مهربانی‌ها از ضعیفترین حافظه‌ها پاک نمیشوند
پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است…


مهربونیات زیاده که هنوز خوب و صبوری

مثل یک حس قشنگی حتی وقتی خیلی دوری

ناب ترین مهربون
کمترین مهربانی می‌تواند این باشد

که در انتهای شب.

برای آرامش یکدیگر

دعا کنیم…


جملات درباره محبت کردن

در مهربانی همچون باران باش

که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست


خانه‌های جدول زندگیم

را دستان مهربانت یک به یک پر کرد

و رمز جدول چنین بود:

دوستم بدار . . .


متن زیبا در مورد مهربانی و انسانیت
مهربانی نقش هر نقاش نیست

هر که نقشی را کشید نقاش نیست

نقش را نقاش معنا میدهد

مهربانی نقش یار است حیف که یار نقاش نیست


مهربانی را اگر قسمت کنیم ٬

من یقین دارم به ما هم میرسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق

دستهایش تا خدا هم میرسد….