جملات آموزنده در مورد گناه و گناه کار و سخنان زیبای در مورد دوری از گناه کردن را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

سخن بزرگان در مورد گناهکار

آدم تبهکار می رود،
ولی زیان هایش بعد از او می ماند…

ویلیام شکسپیر


بدی کردن، خواه با دوست و خواه با دیگران،
کار آدم دادگر نیست؛
بلکه کار شخص ستمگر است

افلاطون


هر گاه به مردم بدی کنیم، بیشتر بر تباهی آن ها می‌ افزاییم

افلاطون


گناه،
هر چیزی است که روح و روان را تیره و تار می کند…

آندره ژید


سخن بزرگان در مورد گناه کردن

اولین و بزرگترین مجازات گناهکار وجدان اوست

لوسیوس آنائوس سنکا


سخن بزرگان در مورد گناه و گناهکار و جملات بزرگان در مورد دوری از گناه

The sinner sins against himself
the wrongdoer wrongs himself
becoming the worse by his own action
گناهکار علیه خودش گناه می کند؛
فرد خاطی به خودش ظلم می کند و
با عملی که انجام می دهد وضعیت بدتر می شود

مارکوس اورلیوس


یک نشت کوچک کشتی را غرق می کند و یک گناه،
گناهکاری را نابود می کند..

جان بنیان


نفرین گناهکاران از طرف انسان ها برای تحقیر کردنشان نیست
بلکه شاید به این دلیل باشد که به موفقیتشان در انجام گناه
حسادت می کنند…

توماس بی. ماکولی


تنها تفاوت قدیس و گناهکار این است که
هر قدیسی گذشته ای دارد و
هر گناهکاری آینده ای خواهد داشت..

اسکار وایلد


جملات زیبای بزرگان در مورد گناهکار

Better to be known as a sinner than a hypocrite
بهتر است به عنوان یک گناهکار شناخته شوید تا یک منافق

ناشناس


سخن بزرگان در مورد گناه و گناهکار و جملات بزرگان در مورد دوری از گناه

اشک گنه کار در نزد خدا محبوب تر از تکبر انسان صالح است

ابن عطاء الله


مردان فقط دو نوع هستند:
صالحانی که فکر می کنند گناهکارند و
گناهکاری که فکر می کنند صالح هستند..

بلیز پاسکال


نفرت از گناه کار درستی است،
اما نفرت از گناهکار پسندیده نیست

جیووانی گوارسچی


گناهی که تو را پشیمان کند
بهتر از کار نیکی است که تو را
به خود پسندی وا دارد…

امام علی (ع)


اشکالی ندارد گناهکار باشید و گناه کنید
ولی ایمانتان قوی تر باشد و توبه کنید

مارتین لوتر


همه ما گناهکاریم
و با هر کسی که در سراسر دنیا ملاقات می کنید
بالاخره گناهی انجام داده است..

بیلی گراهام


حتی بدترین گناهکاران نیز می توانند
مانند افراد خوب آینده روشنی داشته باشند
زیرا هیچ کس آنقدر که خودش تصور می کند خوب یا بد نیست..

سروپالی راداکریشنان