در این بخش جملات و متن های انگیزشی حس خوب و حال خوب کن عالی را ارائه کرده ایم.

متن های خاص انگیزشی برای داشتن حال خوب

گاهی خدا همه پنجره ها را می بندد

و همه درها را قفل میکند !

مطمئن باش آن بیرون هوا طوفانیست

و خدا در حال مراقبت از توست …


جملات انگیزشی حس خوب

به هر روزت این شانسو بده
که بشه زیباترین روز زندگیت


زندگی کن

هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که

گذشته خود را بخرد

بنابریان تمام زندگی را زندگی کن


در قلب خود باور داشته باشید

که حادثه ای شگفت انگیز

قرار است اتفاق بیفتد

باور کنید همان میشود که باور دارید

عاشق زندگی تان باشید


جملات انگیزشی حس خوب

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود
اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت


جملات انگیزشی حس خوب

دست های خـــدا بــاشیم، برای برآوردن رویای انسـانی دیگر…

این قـــــانون کائنات است،

هرگاه معجــزه زندگی دیگران بــــاشیم، بی شک کس دیگـــــری، معجــزه زندگی ما خواهد بود…


جملات انگیزشی حس خوب

حس خوبیست …
دوست داشتن کسی

که صادقانه در کنارت
نفس میکشد درکنار این

همه دوست داشتن های
پوچ،صادقانه دوستت دارم …


متن و جملات انگیزشی حس و حال خوب

زندگی

همیشه بی نقص نیست

مانند یک جاده، زندگی هم پیچ و خم

و فراز و نشیب های زیادی دارد

اما زیبایی اش به همین است


جملات انگیزشی حس خوب

زندگی بهشت است

برای آنهایی که؛

عاشقانه عشق میورزند!

بی پروا محبت میکنند

و کمتر ازدیگران انتظار دارند


جملات زیبا در مورد حال عالی

زندگی

واقعا ساده است

اما ما اصرار داریم

آن را پیچده کنیم


جملات انگیزشی حس خوب

بزرگترین اشتباه این است که در زندگی بر علیه خودتان باشید،

بسیار قدرت بخش است اگر بگویید من خودم را دوست دارم و احساس خوبی نسبت به خود دارم.


هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش
و امید دیگری است
بگشای دلت رابه مهربانی
و عشق رادر قلبت مهمان کن
بدون شک شکوفه‌های خوشبختی و آرامش
در زندگی‌ات گل خواهدکرد


جملات انگیزشی حس خوب

همیشه بگرد ببین
پیش کی میتونی
بلند فکر کنی!
این یعنی حس خوب️…