جملات ویژه تبریک روز معلم و تشکر و قدردانی از استاد به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی را در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم.

جملات تبریک روز معلم به انگلیسی

We are fortunate
we had a teacher
as wonderful
loving and caring
as You.

ما خوشبختیم که یک معلم مثل شما داریم که در عشق و مهربانی شگفت انگیز است.


Without you, we would have been lost.
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today.
Happy Teachers Day!

بدون تو ما در خود گم می شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و مارا راهنمایی کردی تشکر میکنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.


When it comes to teaching
No one can compete with you.
Happy Teachers Day!

وقتی او ( معلم ) برای درس دادن می آید
هیچ کس توان رقابت با تورا ندارد.
روز معلم مبارک.


Dear Teacher,
Thanks for making us what we are today.
Happy teachers Day

معلم عزیزم،
بخاطر تعلیم ما از آنچه که امروز هستیم از تو تشکر میکنیم
روز معلم مبارک.


متن پیام تبریک روز معلم به انگلیسی با جملات قدردانی و تشکر از استاد

You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!

تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری میکنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.


متن کوتاه تبریک انگلیسی روز معلم

The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
You!!!!!
Happy Teachers Day!

جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.


Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
The love you shower..
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!

روز معلم
روش تدریستان
زکات علمتان
محبتتان
عشق بی پایانتان
باعث می شود شما بهترین
معلم دنیا باشید.
روزتان مبارک


I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!

من راهنمایی، دوستی، نظم، عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم
و آن یک نفر شما هستید.

روز معلم مبارک


متن پیام تبریک روز معلم به انگلیسی با جملات قدردانی و تشکر از استاد

Dear teacher, you have been a great mentor and guide and have shaped my career well. I thank you for your effort and hope you remain a superb mentor for others also. Happy Teachers Day.

معلم عزیز، شما مربی و راهنمای بزرگی بوده اید و حرفه آینده من را به خوبی شکل داده اید. من از تلاش شما متشکرم و امیدوارم که برای دیگران نیز معلم و راهنمای عالی باشید. روز معلم مبارک.


Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun. Happy Teacher’s Day!

ممنون که موضوعی را به من آموختید که فکر می کردم هرگز نمی توانم آن را درک کنم یا به آن علاقه مند شوم! ممنونم که یادگیری را سرگرم کننده کردید؛ روز معلم مبارک!


Thank you so much for brightening our day with your beautiful smile, every day! Your positive energy helped us so much to survive Corona’s days! Happy teachers day!

بسیار سپاسگزارم که هر روز با لبخند زیبای خود روز ما را روشن می کنید! انرژی مثبت شما بسیار به ما کمک کرد تا از روزهای کرونایی


تشکر از استاد به انگلیسی

Thanks for teaching my heart to be warmer and kind by being kind to me, I will always remember you no matter wherever I go! Happy teachers day!

ممنون از اینکه با مهربانی با من، قلبم را گرم تر و مهربان تربیت کردید، هر کجا که بروم همیشه شما را به یاد می آورم! روز معلم مبارک!


Thanks for being our safe zone, someone who tried to be our friend first and a teacher later! We all owe you so much! Happy teachers day!

ممنون که منطقه ایمن ما هستید، کسی که سعی کرد ابتدا دوست ما باشد و بعداً معلم! همه ما خیلی بدهکار شما هستیم! روز معلم مبارک!