جملات تبریک تولد خودم اردیبهشتی ویژه افراد متولد ماه اردیبهشت را در این بخش آریا مگ قرار داده ایم.

متن تبریک تولد خودم اردیبهشتی

اردیبهشت ماهی نه تکرار میشه نه تکراری

من اردیبهشتی ام

به افتخار خودم که امروز تولدمه

تولدم مبارک


عرض تبریک و شادباش برای شما

به خاطر زاد روز دوست مهربان و محترمی چون من

امروز روز تولدم من است

تولدم مبارک


متن تولدم مبارک اردیبهشتی

ما اردیبهشتیا یه اتفاق خوبیم که

توی زندگی دور و وری هامون افتادیم

تولدم مبارک


متن خاص تبریک تولد خودم برای ماه اردیبهشت

اردیبهشت ماهی هستم

گفتم شاید براتون جالب باشه

بدونید خدای جذابیت متولد چه ماهی هست!

تولدم مبارکتون باشه


متن تولدم مبارک اردیبهشتی

در وصف تمام اردیبهشتی ها «اردیبعشقی ها»

دراین ماهی کـه مانند بهشته، خوش بـه حالم

خدایم سرنوشت از نو نوشته، خوش بـه حالم

همانند درخت و سبزه و گل، بـه چه زیبا

برایم یک بهشت، سنبل نوشته، خوش بـه حالم

بـه من بخشیده کـه عاشق بمانم، کردگارم

کـه بی عشق زندگی بیچاره زشته، خوش بـه حالم


شادی یعنی

متولد اردیبهشت باشی

امروز تولدمه

تــولــــدم مــــبـارک


یه اردیبهشت ماهی

خاص تر از اینه کـه

یه آدم معمولی

بتونه درکش کنه

در واقع خدا اردیبهشتی ها رو آفرید

تا نشون بده کـه:

یک آدم چقدر میتونه خاص باشه

به رسم عادت تولدم مبارک


متن تولدم مبارک اردیبهشتی

تولدم مبارک باشه

در سالروز تولدم

بزرگترین آرزویم این است که

به تمام آرزوهای قشنگم برسم


امروز روز تولد من است

و من هر روز بیش از پیش

به این راز پی می برم

که خلق شده ام

تا زیباترین لحظه ها را

برای خود و جهان اطرافم رقم بزنم

تـولـدم مـبــارک