روز 7 آپریل یا 19 فروردین ماه روز جهانی بهداشت است و به همین جهت در ادامه متن تبریک و عکس نوشته تبریک روز جهانی بهداشت را گردآوری کرده ایم

جملات و عکس نوشته های تبریک روز جهانی بهداشت

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

شادباش نثار وجود نازنین

همه شاغلین در حیطه:

پزشکی، سلامت و بهداشت جامعه

که پاسداران بی ادعای هنر زیبا زیستن هستند

هنری که تنها در دایره دستاوردها

و حصار بهداشت جامعه میسر می گردد…

روز جهانی بهداشت و سلامت گرامی باد

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

روز بهداشت جهانی چه روزی است؟ همه ساله روز ۷ آوریل به عنوان روز بهداشت در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. در سال ۱۹۸۴ سازمان بهداشت جهانی اولین مجمع جهانی بهداشت را برگزار کرد، مجمع تصمیم گرفت که از سال ۱۹۵۰ به بعد، هفتم آوریل هر سال به عنوان روز جهانی بهداشت نامگذاری و تعیین شود.

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

عکس پروفایل روز جهانی بهداشت

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

19 فروردین روز جهانی بهداشت است. روز جهانی بهداشت را به تمام سازمان های فعال در زمینه بهداشت که سلامتی و افزایش کیفیت زندگی مردم جهان دغدغه انهاست تبریک می گوییم. با تشکر فراوان از کادر درمانی کشور عزیزمان.

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

عکس پروفایل روز جهانی بهداشت

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل

متن تبریک روز جهانی بهداشت و عکس نوشته ویژه روز 7 آوریل