متن و عکس نوشته های تبریک روز تئاتر 7 فروردین را در این بخش از آریا مگ قرار داده ایم.

عکس پروفایل و متن های تبریک روز تئاتر

هر روزت داستانی پر از اتفاق‌‌های ناب

هر لحظه‌ات پر از نقش‌های ماندگار

روز جهانی تئاتر مبارک!


تئاتر یک ضرورت است. یک ضرورت اجتماعی. همواره بوده و خواهد بود. نمی‌توان منکرش شد. ضرورتی که همگان بر تاثیر شگرفش بر اجتماع در ادوار مختلف اذعان دارند.

روز جهانی تئاتر مبارک باد


تئاتر، يك ضرورت است.چيزي شبيه به نان. (پيتر شومان)

 روز جهانی تئاتر مبارك .


ساختن چیزی که نیست …

هستی دادن به کسی که هویت میخواهد …

و ساختن جهانی دیگر در یک قاب …

قلب ها در دست اوست و لبخند میسازد بر روی گونه ها …

تجربه زندگی دیگر فقط در یک کلمه است تئاتر

تبریک روز جهانی تئاتر به تمام هنرمندان و دوستداران این هنر


جملات تبریک روز تئاتر

تئاتر ، یک ضرورت اسـت.چیزی شبیه بـه نان. «پیتر شومان»

روز جهانی تئاتر مبارک .


ساختن چیزی کـه نیست …

هستی دادن بـه کسی کـه هویت می خواهد …

و ساختن جهانی دیگر دریک قاب …

قلب ها در دست اوست و لبخند میسازد بر روی گونه ها …

تجربه زندگی دیگر فقط دریک کلمه اسـت تئاتر

تبریک روز جهانی تئاتر بـه تمام هنرمندان و دوستداران این هنر


بازی زندگی یکی اسـت ، لیکن هر بار بازیگران جدیدی ان را بازی می کنند.

27 مارس؛ روز جهانی تئاتر بر هنرمندان و هنردوستان بـه ویژه اصحاب هنرهای نمایشی مبارک.


روز جهانی تئاتر و روز ملی هنر های نمایشی مبارک!

تئاتر بـه طرز بی پایانی مجذوب کننده اسـت چرا کـه بسیار اتفاقی اسـت. تئاتر بسیار شبیه زندگی اسـت.

آرتور میلر «نویسنده ، نمایش نامه نویس و مقاله نویس»


من نقش بازی می کنم

برای همه

برای تو اما

زندگی می کنم ، صحنه جان!

بی تو بی خودم

گُمم ، گنگم

با تو جان می گیرم …

من هر روز را برایت جشن می گیرم

صحنه جان!

روز تئاتر مبارک


هر روزت داستانی پر از اتفاق های ناب

هر لحظه ات پر از نقش های ماندگار

روز جهانی تئاتر مبارک!