متن های تبریک روز 7 فروردین و 27 مارس روز جهانی تئاتر را در این بخش از مجله آریا آماده کرده ایم.

جملات کوتاه تبریک روز تئاتر

روز جهانی تئاتر و روز ملی هنر های نمایشی مبارک!

تئاتر به طرز بی پایانی مجذوب کننده است چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است.

آرتور میلر (نویسنده، نمایش نامه نویس و مقاله نویس)


تئاتر اتفاقیست که در لحظه شکل میگیرد، مثل صبحی بهاریست که با تغییر فصل فراموش میشود

شاید به همین دلیل نمایشنامه ای که بارها و بارها اجرا شده است و همه زیر و بم آن را میدانند باز هیجانی برای دیدن اجرای جدید آن وجود دارد . . .

نقل قولی ناکامل از شکسپیر بزرگ : “دار دنیا ، به سان صحنه تئاتر است “

روز تئاتر مبارک


چقدر ديدن انسان‌هاى خوش نيت لذت بخش است؛ كسانى كه در كمال زيبايى و وقار افكارشان را روى صحنه، در حضور ما مى‌پرورانند و براى تحت تأثير قرار دادن ما به جاى حيله و ترفند، صرفاً از حضورِ كاملأ انسانى خود استفاده مى كنند. چه دريافتِ زيبا، درخور توجه و شادمانه اى از تئاتر است و چقدر ما به آن نيازمنديم. “راينر ماريا ريلكه” …

روز جهانى تئاتر مبارك …


متن روز تئاتر و جملات تبریک روز تبریک 7 فروردین روز جهانی تئاتر

تمامی هنرها دست گرمیه تا بزرگ‌ترینش یعنی هنر زندگی کردن را یاد بگیریم؛ کافیه امروز را به تمامی زندگی کنی.

روز جهانی تئاتر رو به تمامی دوستانی که در صحنه‌ی زندگی، عشق را بازی می‌کنند، تبریک می‌گم


متن های تبریک روز تئاتر

 تئاتر آئينه تاريخ و امروز ماست  تئاتر روح زندگى در من است…

روز جهانى تئاتر مبارک.


چقدر دیدن انسان های خوش نیت لذت بخش اسـت؛ کسانی که در کمال زیبایی و وقار افکارشان را روی صحنه ، در حضور ما می پرورانند و برای تحت تأثیر قرار دادن ما بـه جای حیله و ترفند ، صرفاً از حضورِ کاملأ انسانی خود استفاده می کنند. چه دریافتِ زیبا ، درخور توجه و شادمانه ای از تئاتر اسـت و چقدر ما بـه ان نیازمندیم. “راینر ماریا ریلکه” …

روز جهانی تئاتر مبارک …


تمامی هنرها دست گرمیه تا بزرگ ترینش یعنی هنر زندگی کردن را یاد بگیریم؛ کافیه امروز را بـه تمامی زندگی کنی.

روز جهانی تئاتر رو بـه تمامی دوستانی کـه در صحنه ی زندگی ، عشق را بازی می کنند ، تبریک می گم


من نقش بازی می کنم

برای همه ی

برای تو اما

زندگی می کنم ، صحنه جان!

بی تو بی خودم

گُمم ؛ گنگم

با تو جان می گیرم …

من هرروز را برایت جشن می گیرم

صحنه جان!

روز تئاتر مبارک


تئاتر اتفاقیست کـه در لحظه شکل می گیرد ، مثل صبحی بهاریست کـه با تغییر فصل فراموش میشود

شاید بـه همین دلیل نمایشنامه ای کـه بارها و بارها اجرا شده اسـت و همه ی زیر و بم ان را می دانند باز هیجانی برای دیدن اجرای جدید ان وجوددارد . . .

نقل قولی ناکامل از شکسپیر بزرگ : “دار دنیا ؛ بـه سان صحنه تئاتر اسـت “


روز جهانی تئاتر و روز ملی هنر های نمایشی مبارک!

تئاتر به طرز بی پایانی مجذوب کننده است چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است.

آرتور میلر (نویسنده ، نمایش نامه نویس و مقاله نویس)