متن کوتاه دکتر انوشه درباره عشق، زندگی، کار


جملات زیبای دکتر انوشه

هرگز در یک زمان دنبال دو خرگوش نرو


هرگز تا پایان انجام کاری
از موفقیت در مورد آن با هیچ کس صحبت نکن


بهترین سخنان دکتر انوشه (جملات زیبا و ناب) 

هرگز با انسان وقیح و بی حیا بحث و جدل نکن
چون او چیزی برای از دست دادن ندارد
و فقط تو را ضایع می کند


هرگز بدون اطلاع قبلی به خانه یا محل کار کسی نرو


قطاری که از ریل خارج شده
ممکنه آزاد شده باشه اما راه به جایی نمیبره


کسی که امروز به خاطر تو دروغ بگوید
فردا حتما به خود تو هم دروغ خواهد گفت


متن در مورد قضاوت

هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده اید
کسی را قضاوت نکنید


یکی از ۲۷ هرگز که نباید تا آخر عمر از یاد ببرید (دکتر انوشه)

هرگز در حضور نفر سوم کسی را نصیحت نکن


تقدیم یک شاخه گل به یک انسان زنده
هزاران برابر بیشتر از تقدیم یک تاج گل بر قبر آن فرد می ارزد


راه حل چاقی
بزرگ کردن کمر شلوار نیست


فرق برنده و بازنده در اینه که
برنده میگه خیلی مشکله اما ممکنه
بازنده میگه ممکنه اما خیلی مشکله


یک زن خوب مثل دایناسور میمونه
خیلی وقته که نسلش منقرض شده
اما یک مرد خوب مثل سیمرغ میمونه
از اول هم افسانه بوده


اظهارات بسیار جالب دکتر انوشه در مورد قضاوت عجولانه

هرگز با انگشت کثیف به عیوب دیگران اشاره نکن


در زندگی خدا را در نگاه کسانی دیدم
که خود نیازمند محبت بودند
و باز هم به دیگران محبت می کردند


منتظر حمله ی کسی باش
که زیادی بهش محبت کردی


هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر


به دو نفر هیچ وقت خیانت نکن : همسرت و رفیقت
رازهات را به دو نفر بگو : خودت و خدای خودت
در تنگنا به دو چیز تکیه کن : صبر و دعا
در دنیا مراقب دو چیر باش : پدر و مادرت


انسان موفق کسی ست
که با سنگ هایی که بر سر راهش قرار گرفته اند پلکان
و با آجرهایی که به سمتش پرتاب می گردد خانه درست کند


نکاتی برای زندگی از دکتر انوشه

هرگز در مورد همسر کسی چه مثبت و چه منفی
اظهار نظر نکن


هرگز از کسی بت نساز
زیرا کوچیک ترین خطای او
بزرگ ترین آسیب را به روح ما وارد خواهد کرد


خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش
این غلطه عزیز من
اگر بخواهی همرنگ این مردم دمدمی مزاج شوی
باید تغییر ماهیت بدی و بشی آفتاب پرست
همرنگ دیگران نباش
خودت باش و بهترین در نوع خودت


هرگز از جلو به یک گاو
از عقب به یک خر
و از هیچ طرفی به یک احمق نزدیک نشو


هر وقت به این آگاهی رسیدی
که اصل رابطه
بر با هم بودن و به هم کمک کردن است
نه بهم ریختن اعصاب یکدیگر
آن وقت برو توی یک رابطه


عشق زمان را از یاد میبرد
و زمان هم بعضی از عشق های الکی را از یاد میبرد


حسرت واقعی را آن روزی می خوری
که می بینی
به اندازه ی سن و سالت زندگی نکردی


کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند
مگر اینکه در آن رخنه کند
همین گونه انسان های منفی دنیا
قادر نیستند شما را تحقیر کنند
مگر اینکه بگذارید به درون تان وارد شوند


می دونید چی باعث میشه یه مرد بهتون وفادار بمونه؟
ذات خودش
و این هیچ ربطی به زیبایی
و خانه داری شما نداره


حقایقی در مورد ازواج از دکتر انوشه

آدم رفیق باز
به درد ازدواج نمیخوره
دختر و پسر هم نداره


یه نشدن هایی هم هست
که اولش خیلی ناراحت میشی
ولی بعدا میفهمی که خدا چه رحمی بهت کرده که نشده


هیچ وقت با دل مهربونا بازی نکنید
چون نمیتونن انتقام بگیرن
نه دلشون میاد
نه راهشو بلدن
اونجاست که خدا دست کار میشه


هرگز نفرین نکنید
این نفرین ها مانند مرغ و خروس هایی هستند
که غروب به لانه باز می گردند
و دامن خودتان را می گیرند


برای ناخدایی که به بندر مقصد نمی اندیشد
هیچ بادی موافق نیست


هیچ کس نمی تواند ما را شاد کند
جز خودمان اگر بخواهیم


هیچ وقت حضورت رو به کسی یادآوری نکن
اگه سراغی ازت نگرفت
بدون تو زندگیش جایی نداری


گرگ ها هم با محبت رام می شوند
افسوس تنها موجودی که با محبت هار می شود
انسان است


این ارتفاع نیست که وحشتناک است
این سقوط است که وحشت آور است


در زندگی آموختم که با احمق بحث نکنم
و بگذارم در دنیای احمقانه ی خود باقی بماند


 جملات آموزنده دکتر انوشه در مورد زن ها و مرد ها جملات ناب دکتر انوشه در مورد زندگی مشترک

زن ها نمک زندگی اند
اگر نباشند مردها می گندند


مردانگی نیاز به تعریف ندارد
روزگار خودش مردان را تعریف می کند


برای هیچ چیز در زندگی غمگین مباش
کار سختی که تو داری، آروزی هر بیکاری ست
فرزند لجبازی که تو داری، آرزوی آن هاییست که بچه دار نمی شوند


کسی که تملق شما را می گوید
یا سرتان کلاه گذاشته یا امیدوار است که بگذارد