در این قسمت مجوعه ای از سخنان زیبا و آموزنده علی شریعتی را گردآوری کرده ایم.

سخنان و جملات آموزنده علی شریعتی

شیعه علی بودن
از چون علی عمل کردن شروع می‌ شود


انسان به میزانی که می اندیشد انسان است
نه به میزانی که اندیشه های دیگران را نشخوار می کند


من تو را دوست دارم
و تو دیگری را
و دیگری دیگری را
و در این میان همه تنهاییم!!!


سخنان دکتر علی شریعتی

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود
افسوس که به جای افکارش
زخم های تنش را نشان مان دادند
و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند


مشکلات انسان های بزرگ را متعالی می سازد
و انسان های کوچک را متلاشی


سفر هیچ چیز به جز دلتنگی ندارد
اما… زندگی به من آموخت
برای بهتر دیدن عظمت
و شکوه هر چیز باید قدری از آن دور شد


جملات زیبای علی شریعتی

آن روز که همه به دنبال چشم زيبا هستند
تو به دنبال نگاه زيبا باش


اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید
خوب به آن حمله نکنید
بد از آن دفاع کنید


سخنان دکتر علی شریعتی

برای خوشبخت بودن، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن
پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی


انسان نقطه ای است بین دو بی نهایت
بی نهایت لجن
و بی نهایت فرشته


خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد
دیگران ابراز انزجار می کند که
در خودش وجود دارد


به سه چیز تکیه نکن : غرور، دروغ و عشق
آدم با غرور می تازد
با دروغ می بازد
و با عشق می میرد


راز یک زندگی زیبا این است :
که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی


اگر نمی‌ توانی بالا بروی
سیب باش تا افتادنت اندیشه‌ ای را بالا برد


سخنان دکتر علی شریعتی

نامم را پدرم انتخاب کرد
نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم
دیگر بس است
راهم را خودم انتخاب خواهم کرد


مادرم می گفت که عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب
اما حالا هزار شب است که پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکردم


ارزش انسان به اندازه حرف هاییست که برای نگفتن دارد


عده ای مثل قرص جوشانند
در ليوان آب كه بياندازيشان طوری غليان كرده و كف می كنند كه سر می روند
اما كافی است كمی صبر كنی بعد می بينی كه از نصف ليوان هم كمترند


دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست
اسراف محبت است


از تنهایی به میان مردم می‌ گریزم
و از مردم به تنهایی پناه می برم


عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی


اضطراب ها همه زاده ی انتظارهاست


در بیکرانه ی زندگی دو چیز افسونم کرد
رنگ آبی آسمان که می بینم
و می دانم نیست و خدایی که نمی بینم و می دانم هست


ظلم است که معلم را به شمع تشبیه کرد
زیرا شمع را می‌ سازند که بسوزد ولی معلم می‌ سوزد که بسازد


به هر كه دوستش می داری بیاموز كه عشق از زندگی كردن بهتر است
و به هر كه دوست تر می داری بچشان كه دوست داشتن از عشق برتر است


اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند
اگر خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست
اگر ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهید


در سرزمینی که سایه آدم های کوچک بزرگ شد
در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است


سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی دست‌ های نویسندگان
اگر بدانی خود می‌ توانی نوشت


بر آنچه گذشت
آنچه شکست
آنچه نشد
حسرت نخور
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد


دوست داشتن خيلی بهتر از عشق است
من هيچ گاه دوست داشتن خود را تا بالا ترين قله های عشق پايين نمی آورم


هر کس مظلوم است
خودش ظالم را یاری کرده‌ است