متن کوتاه و دلنشین از ویلیام شکسپیر


جملات زیبای ویلیام شکسپیر

آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد..


عشق کور است و عاشق نمی توانند کارهای احمقانه ای را که مرتکب می شوند ببینند.


جملات زیبا و کوتاه از ویلیام شکسپیر

سه ساعت در کنار یار بودن خیلی زودتر از یک دقیقه جدا بودن از او می گذرد.

جملات زیبا و کوتاه از ویلیام شکسپیر


همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست دارد،
نه کسی که تو دوستش داری.


من کسی هستم که نه عاقلانه بلکه خیلی خوب عاشق بودم!


هیچ چیز خوب یا بد وجود ندارد،
اما تفکر شما باعث می شود که خوب و بد معنی پیدا کنند.


سخنان و جملات بزرگان در مورد سرنوشت

سرنوشت ما در دستان خودمان است، نه در اختیار ستارگان..


در دریای پرتلاطم زندگی
همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید
شما را به ساحل خوشبختی می رساند.


اگر موسیقی غذای عشق است، آن را ادامه دهید.


آیا می توانم تو را با روز تابستان مقایسه کنم؟
تو حتی دوست داشتنی تر و معتدل تر از یک روز در تابستان هستی…


جملات و سخنان پند آموز ویلیام شکسپیر

من از خوشبختی‌ های این جهان بهره‌ مند گردیده‌ ام زیرا در زندگی عاشق شده‌ ام.


عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود
ولی نسبت به چاپلوسی شنوا


عشق جوان تر از آن است که بداند وجدان چیست.


عشق نه با چشم، بلکه با ذهن مشخص می شود،
به همین دلیل مانند کوپید بالدار کور (خدای عشق در یونان) است.


احمق خود را عاقل می پندارد، اما عاقل خود را احمق می داند.


دنیا صحنه نمایشی بیش نیست (شعری از شکسپیر)

تمام دنیا صحنه ی نمایش است،
و تمام مردان و زنان فقط بازیگران آن هستند….

تمام دنیا صحنه ی نمایش است


ما می دانیم که چه هستیم، اما نمی دانیم که واقعا چه هستیم؟


شک و تردیدهای ما به ما خیانت می کنند
و باعث می شوند با ترس از تلاش،
خیری را که ممکن است به دست آوریم، از دست بدهیم.


دیوانه، عاشق و شاعر از یک قماشند: هر سه اهل خیال.