در این بخش مجموعه ای از سخنان آموزنده و زیبای توماس ادیسون مخترع برق و لامپ را گردآوری کرده ایم.

جملات آموزنده توماس ادیسون

همیشه این را بدان که برای هر کاری راهی برای بهتر انجام دادن آن وجود دارد
پس آن راه را پیدا کن.


من در زندگی ام هیچ روزی را کار نکردم و همه روزها برای من تفریح بودند.


مشغله همیشه به معنای کار واقعی نیست..
هدف همه کارها تولید یا موفقیت است و برای هر یک از این اهداف باید
تدبیر، سیستم، برنامه ریزی، هوشمندی و هدف صادقانه و همچنین تلاش درست وجود داشته باشد.
بنابراین فقط انجام دادن یک کار مهم نیست..


صرف اینکه با انجام یک کار شما به هدف مورد نظرتان نمی رسید،
به معنای بی فایده بودن آن کار نیست.


بزرگ ترین ضعف ما به خاطر تسلیم شدن است
مطمئن ترین راه برای موفقیت این است که
همیشه فقط یک بار دیگر تلاش کنید.


Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration

نبوغ یک درصد الهام و نود و نه درصد تلاش است..


مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم،
مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم.


من هرگز به طور تصادفی کاری انجام ندادم و
هیچ یک از اختراعاتم هم به طور تصادفی نبوده است..
آن ها با انجام کار و تلاش به دست آمده اند.


من برای موفقیت هرکاری را از همان جایی که مردی آن را کنار گذاشت،
شروع می کنم.


To have a great idea, have a lot of them

برای داشتن ایده ای عالی، باید تعداد زیادی ایده داشته باشید.


بسیاری از افراد ناکام در زندگی کسانی هستند که
متوجه نبودند وقتی تسلیم شدند چقدر به موفقیت نزدیک بودند.


هر چیزی به سراغ کسی می رود که، مشتاقانه منتظر آن است.


سه اصل اساسی مهم برای دستیابی به هر چیز ارزشمندی عبارتند از:
سخت کوشی، پایبندی به انعطاف پذیری و عقل سلیم.


در مورد ساختن لامپ من هرگز شکست نخوردم،
تنها 10 هزار راه پیدا کردم که به ساخت لامپ منتهی نمی شد.


وظیفه اصلی بدن حمل و نقل مغز است.


ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته است.


ارزش شما در آن چیزی است که هستید و نه در آنچه که دارید!


بزرگ ترین ضعف ما تسلیم شدن است،
بهترین راه برای موفقیت همیشه تلاش دوباره است.