فهرست نقل قول‌ها و سخنان فرانسیس بیکن هنرمند ایرلندی


طبیعت، برای دستور دادن، باید اطاعت شود.


افکار لحظه ای را یادداشت کنید. آن هایی که ناخواسته می آیند معمولا با ارزش ترین هستند.


عشق ورزیدن و منطقی بودن همزمان غیرممکن است.


سخنان فرانسیس بیکن

سخنان ارزشمند فرانسیس بیکن

حقیقت دختر زمان است نه مدرک.


تخیل به انسان داده شد تا چیزی را که او نیست جبران کند. و یک حس شوخ طبعی برای دلداری او برای آن چیزی که هست.


شهرت مانند رودخانه ای است که چیزهای سبک و متورم را برمی دارد و چیزهای سنگین و محکم را غرق می کند.


اگر انسان با یقین شروع کند، به شک ختم می شود، اما اگر قناعت کند، که ابتدا با شک شروع کند، به یقین می رسد.


کسی که از راه های جدید استفاده نمی کند، باید منتظر سختی های جدید باشد. زیرا زمان بزرگترین مبتکر است.


جملات فلسفی و معروف فرانسیس بیکن

جملات فرانسیس بیکن

در مورد دوستان… فقط به کتاب های خوب نگاه کنید: آن ها دوستان واقعی هستند که نه چاپلوسی می کنند و نه تو را نادیده می گیرند.


غایت بزرگِ زندگی دانش نیست، عمل است.


یک مرد زیرک بیشتر از آنچه فرصت پیدا می کند آن را می‌ سازد.


شادی والدین مانند راز است، و غم و ترس آنها نیز پنهان است.


بین خوشبختی و خردمندی تفاوت وجود دارد: کسی که خود را خوشبخت ترین انسان می داند واقعا چنین است. اما کسی که خود را عاقل‌ترین می‌داند، عموما بزرگ‌ترین احمق است.


فهرست نقل قول‌ها و سخنان فرانسیس بیکن هنرمند ایرلندی

سخنان فلسفی فرانسیس بیکن

بعضی کتابها را باید چشید، بعضی را باید بلعید و بعضی را کمی جوید و هضم کرد.


سکوت خوابی است که خرد را تغذیه می کند.


بخوانید نه برای مخالفت و ابطال، و نه برای باور و بدیهی گرفتن… بلکه برای سنجش و بررسی.


بهترین بخش زیبایی آن چیزی است که هیچ تصویری قادر به بیان آن نیست.


زیبایی به خودیِ خود تصویر قابل درکی از نا متناهی است.


جملاتی از بیکن

جملات آموزنده فرانسیس بیکن

دانش و آگاهی قدرت است.


کسی که زیاد سوال می کند، خیلی چیزها را یاد می گیرد و خیلی ها را بقاء می بخشد.


راهِ بخت و اقبال مانند راه شیری در آسمان است. تعدادی از ستارگان آنقدر کوچک هستند که جدا از هم دیده نمی شوند، بلکه با هم نور می دهند: همینطور تعدادی از فضایل اندک و کمیاب، یا بهتر بگوییم استعدادها و آداب و رسوم است که انسان را خوشبخت می کند.


سخنان فرانسیس بیکن (Francis Bacon)

فرانسیس بیکن

اگر چیزها به سمت بهتر شدن تغییر نکنند، به طور خود به خود بدتر می شوند.


خانه‌ ها برای این ساخته می‌ شوند که درونشان زندگی کنیم نه برای نگاه کردن: پس اجازه دهید استفاده کردن از آن بر یکنواخت شدنش پیشی بگیرد.


بردباری ارتشبدِ اندیشه، زره ی اراده و سنگر عقل است.