جملات و متن اسحاق نیوتن برای کپشن


قدرت های من معمولی ان. فقط خواسته من برای من موفقیت به ارمغان میاره.


من بزرگ ترین دستاورد خود رو تجرد مادام العمر می دونم.


تاثیر گذار ترین جملات و سخنان اسحاق نیوتون

سخنان زیبای اسحاق نیوتن

جاذبه حرکت سیارات رو توضیح میده،
اما نمی تونه توضیح بده که چه کسی سیارات رو به حرکت در میاره.


کسی که از روی عدم خلوص می اندیشه به خدا ایمان نمیاره.اما کسی که واقعا فکر می کنه باید به خدا ایمان داشته باشه.


افلاطون دوست من است، ارسطو دوست من است، اما بزرگ ترین دوست من حقیقته.


بهترین راه برای درک، چند مثال خوب هست.


اگر می موندم که دیگران وسایل و چیزها رو برام بسازن، هرگز چیزی نساخته بودم.


جملات زیبا و ناب از نیوتن (تاثیر گذار و آموزنده)

اسحاق نیوتن

رسیدن به ساده ترین حقیقت نیازمند سال ها تفکر است.


آنچه می دونیم یک قطره ست، آنچه نمی دونیم یک اقیانوسه.


حقیقت زاده سکوت و مراقبه ست.


وقتی دو نیرو با هم متحد میشن، کارایی اون ها دو برابر میشه.


انسان ممکن است چیزهایی رو تصور کنه که نادرسته،
اما او فقط می تونه چیزهایی رو بفهمه که درست هستن،
زیرا اگر چیزها نادرست باشن، درک اون ها ممکن نیست..


همون طور که یک نابینا هیچ تصوری از رنگ ها نداره،
ما نیز هیچ درکی از نحوه ای که خداوند دانا با اون همه چیز رو مشاهده و درک می کنه نداریم.


خداوند همه چیز رو به عدد و وزن و اندازه آفرید.


اگر تا به حال به اکتشافات ارزشمندی دست یافته ام، بیشتر به خاطر توجه صبورانه بوده تا استعدادهای دیگه.


سخنان اسحاق نیوتن (Isaac Newton)

جملات ناب اسحاق نیوتن

این زیباترین منظومه خورشید، سیارات و دنباله‌ دار ها،
تنها می‌ تونست از مشورت و فرمانروایی موجودی هوشمند و قدرتمند سرچشمه بگیره.


برای خودم من فقط یک کودک هستم که در ساحل بازی می کنه،
در حالی که اقیانوس های عظیمی از حقیقت در برابر من کشف نشده ست.


من می تونم حرکت اجسام رو اندازه گیری کنم، اما نمی تونم حماقت انسان رو بسنجم.


اگر دیگران به سختی من فکر می‌ کردن، اون‌ وقت نتایج مشابه می گرفتن.


ما کتاب مقدس خدا رو عالی ترین فلسفه می دونیم.