در این بخش جملات و متن های خاص در مورد ضربه خوردن و بدی دیدن از نزدیکان و عزیزان را با عکس نوشته ارائه کرده ایم.

متن و جملات در مورد ضربه خوردن

غیرقابل بخشش ترین خطا، آهسته ضربه زدن است. سعی کن در صورت امکان اصلا ضربه نزنی،

ولی هیچوقت به آهستگی ضربه نزن….


بیــشتـریـن ضربه‌ها،
همیشه واسه بهــتـریـن آدمـــا بوده!
واسـه خــــــوبــــــیـ هاتــــون،
حـــد بــــزاریــــد!!


بیشتر آدما فقط ضربه‌هایی که خورده‌اند را در خاطرشان نگه می‌دارند و ضربه‌هایی که زده‌اند را فراموش می‌کنند.


به اندازه عشقی که به تو می ورزند
اعتماد کن
چون کاری ترین ضربه را
کسی به تو می زند که جای زخمت را
به او نشان داده ای !…


متن درباره ضربه خوردن از نزدیکان و عزیزان و جملات سنگین بدی دیگران

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی
فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی
عاشقت بودم!


دیدی دوتا لیوان
یه برخورد کوچیک باهم میکنن
یهو یکیش خوردخاکشیر میشه؟
اون قبلا ضربه خورده،
هی تو خودش نگه داشته،
نگه داشته…
فهمیدی چی شد؟


از وقتی که با تموم وجودت اعتماد کردی، تکیه کردی و از همون آدم ضربه خوردی، از همون جا دیگه چیزی واست مثل قبل مهم نمیشه، دیگه اعتماد نمیکنی، دیگه گول هیچ محبتی رو نمی خوری، از همون جا به بعد یه آدم با شخصیت بدبین و تنها میشی که به هیچ کسی اعتماد نمیکنی.


متن سنگین در مورد ضربه خوردن

بزرگترین ضربه رو
از اونی خوردیم که میگفت ؛
غلط میکنه کسی دلت رو بشکنه


متن درباره ضربه خوردن از نزدیکان و عزیزان و جملات سنگین بدی دیگران

تو استادِ ضربه زدن به روحِ منی…


غیرقابل بخشش ترین خطا، آهسته ضربه زدن است. سعی کن در صورت امکان اصلاً ضربه نزنی، ولی هیچوقت به آهستگی ضربه نزن….


بعضی از ضربه ها نمی‌بره
زخم نمی‌کنه
حتی خراش هم نمیندازه
فقط دردت میاد!
اونقدر که نفستو بند میاره…


وقتی فهمیدم نزدیک ترین آدم های زندگی من کسانی هستند که بیشترین ضربه را می زنند، غمگین شدم.
به گونه ای که فقط به شما می گوید چرا؟
خودم را مجبور کردم وقتی فهمیدم کسی نیست که بزند، حتی گاهی خودت را بزن.
به کسی اعتماد نکن، باهوش باش، مواظب باش…
ببین چیزی که یه بار نابودت کرد دوباره نابودت میکنه


وقتی دختری میگه
همه پسرا مثل هم هستند
معنیش این نیست که همه رو امتحان کرده
ازکسی ضربه خورده که براش همه کس بوده…


متن درباره ضربه خوردن از نزدیکان و عزیزان و جملات سنگین بدی دیگران

نذر کرده ام

یک روزی که خوشحال تر بودم

بیایم و بنویسم که

زندگی را باید با لذت خورد

که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید

و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد


آدم‌ها همیشه از کسی ضربه میخورن که میگن نه بابا اینو می‌شناسم، همچین آدمی نیست ……


خنده‌های تو
دل ضربه‌های فراموش شدهٔ من است
مجبور نیستی بخندی
مجبور نیستی دلم را
هر بار از جا بکنی …


متن سنگین بدی دیدن از عزیزان

باید بتونی پیرهنتو بزنی کنار و زخماتو نشونش بدی؛
و خیالت راحت باشه که قرار نیست از همونجا بهت ضربه بزنه.


متن درباره ضربه خوردن از نزدیکان و عزیزان و جملات سنگین بدی دیگران

من اونجا نابود شدم که فهمیدم نزدیک‌ترین آدماے زندگیم همونایے هستند که بزرگترین ضربرو میزنن.
یه جور که فقط با خودت میگے چرا؟
من اونجا خودمو ساختم که فهمیدم، هیچکسے نیست که ضربه نزنه، حتے خودتم بعضے وقتا به خودت ضربه می‌زنی.
به هیچکس اعتماد نکن، زرنگ باش، هوشیار باش…
نزار چیزے که یبار شکستت دوباره نابودت کنه.


اینقد از همه ضربه خوردیم که باید یکیو استخدام کنیم هر نیم ساعت یک بار یه سیلی بهمون بزنه و بگه: اعتماد نکن احمق:)


به شنیدنِ صداش عادت نکنین
بعدها نشنیدنِش ضربه‌‌ی بدی بهتون وارد میکنه…


بزرگ‌ترین ضربه رو
از اونی خوردیم که می‌گفت؛
غلط میکنه کسی دلت رو بشکنه