در این بخش جملات زیبای عرفانی تکان دهنده عمیق و زیبای عارفانه زیبا را گردآوری کرده ایم.

جملات زیبای عرفانی تکان دهنده

کمی صبر کن
تا ببینی خدا در آستینش
چه چیزی داره
تا تو را
به زندگی بازگرداند


همیشه به قلب تان گوش دهید
اگر چه در سمت چپ شما قرار دارد
اما همیشه راست خواهد گفت


اگر میخوای مثله خورشید بدرخشی
اول باید مثله خورشید بسوزی


جملات عرفانی تکان دهنده عمیق

آدم ها مثل کتابند
از روی بعضی ها باید مشق نوشت و آموخت
از روی بعضی ها باید جریمه نوشت و عبرت گرفت
بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت
و بعضی ها را باید چند بار خواند تا معنی شان را فهمید


هر چه می روم نمی رسم
گاهی با خود فکر می کنم
نکند من باشم کلاغ آخر قصه ها


اندازه نگهدار که اندازه نکوست
هم لایق دشمن است و هم لایق دوست


جملات عرفانی تکان دهنده عمیق

اینجا زمین است
زمین گرد است
تویی که مرا دور زدی
فردا به خودم خواهی رسید
حال و روزت دیدنیست


اگر در جوانی کارهای احمقانه انجام ندهید
در دوران پیری چیزی برای خندیدن ندارید


متن عرفانی

تکرار کردن یک چیز خوب در ذهن
باعث باور کردنش می‌ شود
و وقتی انسان چیزی را
به اندازه‌ ی کافی باور کند
اتفاقات خوب شروع می‌ شوند


هر چه در فهم تو آید
آن بود مفهوم تو


رویش دوباره من اونجا بود
که فهمیدم کی هستم
و برای چی اینجام


جملات عرفانی تکان دهنده عمیق

کسی که دوست همه باشید
در حقیقت دوست هیچ کس نیست


ایمان داشته باش که خداوند چاره ساز است


زندگی هر انسانی
داستانی است که با انگشتان خدا نوشته شده است


گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم…


تا سنگ نباشی
واسه کسی بت نمیشی


جملات کوتاه تکان دهنده عرفانی

خاطرات چه شیرین و چه تلخ
همیشه منبع عذاب هستند..


مرگ انسان زمانیست که
نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد
و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن


خدایا
وقتی تو پشتمی
مهم نیست کیا جلوم هستن


در سقوط هم میتوان باشکوه؛ باصلابت و زیبا بود؛ این را ابشار میگفت


آه اگر آزادی سرودی می‌ خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده‌ ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ ماند
که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است
که حضور انسان
آبادی است…

“احمد شاملو”


جملات عرفانی تکان دهنده عمیق

درد دارد
وقتی ساعت ها می نشینی
به حرف هایی که هیچ وقت قرار نیست بگویی
فکر می کنی….


درمقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام
عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند


آدمی هر قدر هوشمندتر باشد
افسردگی و بطالتش بیشتر است


انسان تاب تحمل
یک زندگی بی معنی را ندارد


جملات عارفانه زیبا

پرسیدند انسانیت چیست
عالمی گفت :
تواضع در وقت رفعت
عفو هنگام قدرت
سخاوت هنگام تنگدستی
و بخشش بدون منت


کلام تو
زیباترین‌ نامه‌ ای ست
که به من رسیده است
آنقدر مهربانی لا به لای کلماتش ریخته ای
که هر بار ورق زدنش
تمام مرا
از عطر تو سرشار می کند


یه گناه هایی‌ ام هست حتی اگه خدا ببخشه
خودت خودتو نمی بخشی
مثل به آدم اشتباهی بها دادن