در این مطلب آریا مگ مجموعه ای جدید از تک بیتی های عاشقانه برای عشق زندگی و همسر عزیز با مفاهیم احساسی و رمانتیک را گردآوری کرده ایم.

اشعار تک بیتی عاشقانه برای عشق و همسر

تا حدیث عاشقی و عشق باشد در جهان
نام من بادا نوشته بر سر دیوان عشق

سنایی


دیشب آن طرز نگاه پر از احساسِ تو را
قاب کردم زدمش بر در و دیوارِ دلم

مریم قهرمانلو


لبت نه گوید و پیداست می‌گوید دلت آری

که اینسان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری

محمد علی بهمنی


شعر عاشقانه کوتاه تک بیتی

کار عشق است نماز من اگر کامل نیست

آخر آنگاه که در یاد توام در سفرم …

ميلاد عرفان پور


تک بیتی عاشقانه برای عشق و همسر با مفاهیم احساسی و رمانتیک

مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم

که عشق از پیله‌های مرده هم پروانه می‌سازد

فاضل نظری


گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت

کس بی تو خوش نباشد رو قصه ی دگر کن

مولوی


سبکِ نقاشیِ چشمانِ سیاهت سخت است

چند سالی ست دلِ فرشچیان می گیرد


آهِ من دیشب به تنگ آمد دوید از سینه‌ام
داشت می‌آمد بسوزاند تو را نگذاشتم

کاظم بهمنی


عشق حراج می کنی ، قلب اجاره می دهی

نرخ خریدنت مرا خانه به دوش می کند

عمید صادقی نسب


اشعار احساسی برای همسر

نترسم که با دیگران خو کنی
تو با من چه کردی که با او کنی

صائب


تک بیتی عاشقانه برای عشق و همسر با مفاهیم احساسی و رمانتیک

همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست

چــه کنــم؟ حـرف دلــــم را بزنــم یا نزنــم؟

قیصر امین پور


از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی

با چون منی به غیر محبت روا نبود

شهریار


خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

حافظ


شعر تک بیتی عاشقانه زیبا

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

“سعدی”


یا چشم بپوش از من و از خویش برانم
یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

“فاضل نظری”


تک بیتی عاشقانه برای عشق و همسر با مفاهیم احساسی و رمانتیک

از در درآمدی و من از خود به در شدم

گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

“سعدی”


عاشقان در زندگی دنبال مرهم نيستند

دردِ بی درمانشان را درد درمان می‌کند

“مژگان عباسلو”


گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست

اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست

“حافظ”


‏ز کدام رَه رسیدی ز کدام در گذشتی

که ندیده دیده ناگه به درون دل فِتادی

“هوشنگ ابتهاج“