مجموعه اشعار زیبای عارفانه زیبا از شاعران معروف ایرانی را در این قسمت آریا مگ ارائه کرده ایم.

اشعار تک بیتی عارفانه زیبا

چیست از این خوب‌تر در همه آفاق، کار
دوست به نزدیک دوست، یار به نزدیک یار (ابوسعید البخیر)


می‌روم بی‌دل و بی‌یار و یقین می‌دانم
که من بی‌دل بی‌یار و نه مرد سفرم (سعدی)


کسی نمانده دگر تا به تیغ ِ ناز کُشی
مگر که زنده کنی مرده را و باز کُشی


تک بیتی عارفانه با اشعار عارفانه از شاعران معروف

بنمود رخ زیبا، گشتیم همه شیدا
چون هیچ نماند از ما، آمد برِ ما بنشست (عراقی)


شعر تک بیتی عارفانه زیبا

گر ما خطا کنیم، عطای تو بی حد است
نومیدی از عطای تو، حد خطای ماست … (خواجوی کرمانی)


خوش لذّتی است با دل شیدا گریستن
در گوشه‌ای نشستن و تنها گریستن (زمانی سیستانی)


تک بیتی عارفانه با اشعار عارفانه از شاعران معروف

بندگان در بند خویش‌اند از کسی یاری مخواه
از خدا باید بخواهی تا من اویت کند (علیرضا بدیع)


اشعار عارفانه کوتاه

تا خدا بنده‌نواز است به خلقش چه نیاز؟‌
می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم … (قیصر امین پور)


تا کسی رخ ننماید، نبرد دل ز کسی
دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود


صبور باش که اعجاز صبر، هم یعقوب
به وصل یار رسانید هم زلیخا را


تک بیتی عارفانه با اشعار عارفانه از شاعران معروف

پای سروی، جویباری زاری از حد برده بود‌
های های گریه در پای توام، آمد به یاد (رهی معیری)


طعنه بر ما مزن‌ ای دوست که خود معترفیم
دف زنان بر سر بازار به رسوایی خویش