در این بخش جملات و متن های زیبای خدا برایم کافیست را با تعدادی عکس نوشته زیبا برای پروردگار بزرگ را گردآوری کرده ایم.

متن زیبای خدا برایم کافی است

خدایا
به قدرتت ایمان دارم
اگر تو بخواهی هر محالی ممکن است
اجابت دعایم به دست توست
و امیدم تنها خودت


پروردگارا …
تو روشنی بخش دیدگانم
و زلالی بخش قلبم هستی
بی شک با یادت دل ها آرامش می گیرد
و تنها تو هستی که برای بندگانت کفایت می کنی


خداوندا …
دستانم که در دستانت باشد
قلبم که از حضورت سرشار باشد
ذهنم که تو را تکرار کند و تکرار
بی شک تو برایم کافی خواهی بود


متن و جملات زیبای خدا برایم کافیست

دوست داشتنت را به تمام دنیا نمی دهم
وقتی یک گوشه نگاهت کافیست
تا دنیایم بهشت و قلبم آرامش گیرد🍃


بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنید
چون خدا در همه حال هوایتان را
خواهد داشت …
اعتماد کنید و ایمان داشته باشید …
که او برای تک تک ما کافیست🕊


خدایم را عاشقانه دوست دارم و می پرستم
نه ترسی دارم برای نابودی اش و نه غمگینم در نبود حضورش
او همیشه به من لبخند می زند
و مرا عاشقانه دوست دارد
آی مردم بشنوید: که من تنها خدا برایم کافی است . . .


متن و جملات زیبای خدا برایم کافیست

در فراز و نشیب های زندگی
و در لحظه های تلخ و تاریک و دشوار
تنها یک جمله در ذهنم تکرار می شود:
خدا برایم کافیست


دلت را که به خداوند بسپاری
و اندیشه ات را از غیر خدا پاک سازی
و در غم و غربت و تنهاییات
جز نامش را صدا نزنی
بی شک خدا برایت کافی خواهد بود


خدایا فردا و‌ فرداهایم را هر طور که می خواهی بنویس، من به قلمِ رحمتت ایمان دارم …


جملات در مورد خداوند بزرگ

یک دنیا هم در برابرم قد علم کند
من به بزرگی دستان خدایی می نازم
که تنها یادش برایم کافیست


تــا خـ‌دا هـ‌سـ‌ت بـــہ مـ‌خـ‌لـ‌وق دمـــے تــ‌ـڪـ‌یـہ مـ‌ـڪـ‌ن :)! حـ‌سـ‌بـ‌ـے الله


من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت


متن و جملات زیبای خدا برایم کافیست

به تو احتیاج دارم، خدای من
می دانی خدایا
هر چه فکر می کنم هیچ حرفی نمی ماند
جز نگاه “تو”
همین که تو نگاهم کنی برایم کافیست …


یکـــ نفر بودنـم نشــان از تنهــائیـم نیستـ.
یکــــــــــــــــــــــــ نفرم؛
*چــــون خـدا برای مـن کافیستــــــــــــــــ*


شعاع مهربانی ات را
روز به روز زیادتر کن
آن قدر که روزی بتوانی
همه را در آن جای دهی
آن وقت تا خدا فاصله ای نیست …


و خدایی که در این نزدیکیست
و به اندازه تمام دنیا برایت کافیست
ایمان بیاور به بودنش


متن و جملات زیبای خدا برایم کافیست

همه چیز یک روز می رود
و خدا می ماند
و خدا برای همه چیز کافیست …


جملات شکرگزاری خدا

آن سوی دلتنگی ها
همیشه خدایی هست که داشتنش
جبرانِ همه نداشتن هاست
و وجودش برای من کافیست✨


و خدایی که به شدت کافیست …


خودت گفتی برایم کافی هستی
در تنهایی هایم مرا دریاب
تا نیازمند هیچ یک از بندگانت نباشم🌿