جملات زیبا برای رفع کدورت و بخشش از سوی دیگران را با چند عکس نوشته ارائه کرده ایم.

متن بخشش و رفع کدورت

چیزیم نیست خرد و خمیرم فقط همین

کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین

از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز

در عمق چشمهای تو گیرم فقط همین


منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو

منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو . . .


جملات رفع کدورت و بخشیدن

همه چیز درست خواهد شد

و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده

عذر خواهد خواست


اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش

توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش


جملات رفع کدورت و بخشیدن

برام بمون، بهونه باش برای دل سپردن

نزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن


جملات و عکس نوشته برای آشتی و رفع کدورت

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم

هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم

تو هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره

من هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره


جملات رفع کدورت و بخشیدن

با تمام وجودم و از صمیم قلبم از تو که بخش بزرگی از قلبم به نامت است عذر می خواهم.


با تمام وجودم و از صمیم قلبم از تو که بخش بزرگی از قلبم به نامت است عذر میخواهم. کنار آمدن با نبودنت خیلی تلخ برایم تمام می شود. از تو میخواهم که این تلخی را به پایان برسانی و عذرخواهی مرا با طعم شیرین بخششت پذیری.


همه چیز درست خواهد شد

و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده

عذر خواهد خواست…


همیشه رفتن بهترین نیست

گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست

چه قهر باشیم چه آشتی

اصل درست این است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جای دارند . . .


منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو

منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو . . .


جملات رفع کدورت و بخشیدن

کنار آمدن با نبودنت خیلی تلخ برایم تمام می شود.

از تو می خواهم که این تلخی را به پایان برسانی و عذرخواهی مرا با طعم شیرین بخششت پذیری.


باشی میشی “آویزون” ، نباشی میشی “بی معرفت”
بی معرفت عالم باش اما نزار کسی بهت بگه آویزون !


دوستی را دوست معنی می دهد

قهر هم با دوست معنی می دهد

هیچ کس با دشمن خود قهر نیست

قهری او هم نشان دوستی است