جملات انگیزشی زیبا در مورد جنگیدن برای عشق و رسیدن به معشوق (جملات تلاش برای رسیدن به عشق) را با عکس نوشته های زیبا در این بخش ارائه کرده ایم.

متن انگیزشی تلاش و جنگیدن برای عشق

گاهی به خاطرِ گریختن از تنهائی
برای دوست داشته شدن می‌جنگیم،
و این جنگ و گریز را
عشق می‌نامیم!


من تا آخر برای تو خواهم جنگید زیرا این تو بودی که برای من جنگیدی و باورم کردی که ارزش آن را دارم.


روابط ارزش جنگیدن دارند

اما نه وقتی که تنها

مبارز میدان شما باشید.


هرگز دیر نیست که برای عشق بجنگید، نه تا وقتی که در این دنیا هستید.


متن جنگیدن برای عشق

هر رابطه‌ای به چهار قسمت تقسیم می‌شود: عشق، رنج، جنگ و پیروزی. کسی که عاشق است رنج می‌برد، می‌جنگد و کسانی که می‌جنگند همیشه پیروز خواهند شد.


بعد رفتنت فهمیدم

جای اونهمه جنگیدن میشه

بیخیال هر چی شد حتی تو…


جملات زیبای تلاش برای رسیدن به عشق

برای عشق تان بجنگید

قبل از اینکه دیر بشود،

اگر ادعای دوست داشتن دارید،

برای تصرفِ مساحت پیراهنش

برای مرز حلقه آغوشش بجنگید!

دفع از حق تان برای عشق

دفاع مقدس است…


روشونه های تو حساب میکنم

اونجا فقط جای سر منه،

باهرکی جنگیدم میام سمتت

اونجا هنوزم سنگره منه


متن جنگیدن برای عشق

اگر آنقدر شجاع نیستید که برای عشق خود بجنگید، باید آماده باشید تا او را با دیگری ببینید.


کسانی که واقعاً یکدیگر را دوست دارند همیشه برای کنار هم بودن می‌جنگند و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شود.


اگر برای عشق خود نمی‌جنگید، پس وقتی آن را از دست می‌دهید گریه نکنید.


حتی اگر 100 دلیل داشتم که از تو دست بکشم، حداقل به دنبال یکی برای ادامه جنگ می‌گشتم.


این ما آدم‌ها هستیم
که لیاقت خودمان را تعیین می‌کنیم.
پس اگر به خواسته‌های خودمان نرسیدیم،
یادمان باشد برای لیاقت داشتن آنها نجنگیدیم….


دو مورد مهم در جهان است که ارزش جنگیدن برای آنها دارد، خانواده و عشق است.


عشق یعنی
جنگیدن برای ڪسی
ڪہ دوسش داری


متن جنگیدن برای عشق

من برای تو می‌جنگم تا زمانی که قلبم از تپیدن باز ایستد.


هیچ چیز لذت بخش تر
از جنگیدنِ دو نفره برای رسیدن
به آرزوهایِ مُشترک نیست


من به تماشای ناپدید شدن تو نخواهم نشست، انگار که تو هرگز وجود نداشته‌ای. من برای تو می‌جنگم من همیشه به خاطر تو خواهم جنگ.


متن کوتاه برای رسیدن به اهداف و عشق

هیچ چیز زیباتر از دوست داشتن و دوست داشته شدن نیست، چیزی که باید برای آن مبارزه کرد.


رو شونه های تو حساب می‌کنم
اونجا فقط جای سر منه،
باهرکی جنگیدم میام سمتت
اونجا هنوزم سنگره منه


در جنگ عشق، گاهی پیروز می‌شویم، گاهی می‌بازیم، اما هرچه هست، همیشه باید به جنگ ادامه دهیم.


به عشق کسی که ادعا می‌کند باور نداشته باشید، به عشق شخصی که می‌جنگد تا شما در کنار او باشید اعتقاد داشته باشید.


هرگز تسلیم نشوید اگر آن عشق چیزی است که هر رزوتان را نمی‌توانید بدون فکر کردن در موردش ادامه دهید.