در این بخش زیباترین متن و جملات لاکچری خاص را با عکس نوشته های با معنی ارائه کرده ایم.

متن و جملات لاکچری زیبا برای خودم

اهل رشد که باشی
شرایط برات بی معناست…


اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستی
انتظار نداشته باش
کسی دیگه هم طرفدارت باشه !


زندگیتو کن و نگران آینده نباش…
نویسنده خداست


هرگز سه چیز را در زندگی دست کم نگیر :
من
من
و من


متن زیبا و لاکچری برای خودم

من خودمو دوست دارم
چون من فرزند محبوب جهانم
و کائنات عاشقانه از من مراقبت میکنه


من ترجیح میدم با مرگی معنادار بمیرم تا زندگی بی معنی رو زندگی کنم.


چیزی که من را به این نقطه زیبا در زندگی رسانده
خودم بودن است


متن زیبا و لاکچری برای خودم

ژنتیک دلیل خوش تیپی منه
اما من دلیل شخصیت عالی خودمم


باید تغییراتی رو که قبلا ایجاد کرده اید باور کنید..


جملات زیبا و لاکچری برای من

گاهی اوقات برای اینکه خودکفا بشی
فقط باید خودخواه باشی


خودت باش، اما همیشه خودِ بهترت باش..


مراقبت از خودت خودخواهی نیست
عزت نفسه


متن زیبا و لاکچری برای خودم

اونقدر راحت میتونم آدمارو از زندگیم حذف کنم
که این موضوع گاهی خودمم میترسونه…


سخت کوشیدن + رویاها + تعهد = موفقیت


جوری زندگی کن که اگه کسی ازت بد گفت
هیچکس باور نکنه


مقایسه یک عمل خشونت آمیز علیه خود هست..


تو اون چیزی که برات اتفاق افتاده نیستی
اون‌ چیزی هستی که انتخاب می‌ کنی باشی


خودم را به آغوش گرفتم که نیازی به اغوش نامرد نداشته باشم :)…


متن زیبا و لاکچری برای خودم

من از قوانینی پیروی می کنم
که خودم وضع می کنم


هرگز به خاطر چیزی که هستی، از دیگران عذرخواهی نکن!


همیشه تصمیماتی بگیر
که آرامش درونی خودت را در اولویت قرار بدی


متن زیبا و لاکچری برای خودم

بدون ترس رویا ببین، بدون محدودیت عشق بورز..


من یک آناناسم
قدم بلنده
تاج بر سرم دارم
و درونم شیرینه