در این بخش متن های کوتاه تک جمله ای ناب عارفانه با سخنان زیبای فلسفی و مفهومی از بزرگان جهان را گردآوری کرده ایم.

متن تک جمله ای ناب عارفانه از بزرگان

آرزویت را برآورد میکند، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند…


غم و اندوه مخالف شادی نیست، بخشی از آن است


هیچ گاه کسی را دوست نداشته باش،
چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون می کشاند
هر گاه کسی را دوست داشتی رهایش کن.
اگر به سویت بازنگشت بدان که از اول هم مال تو نبوده است.


تک جمله های ناب عارفانه با سخنان فلسفی مفهومی خاص از بزرگان

آن قدر مدارا کرده ام، که دیگر مدارا عادتم شده؛ وقتی خیلی نرم شدی، همه تو را خم می کنند…

“سیمین دانشور”


زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سال ها به اجبار خواهیم خفت


تو نقاشِ زندگی خودتی، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده


تمام ترسم از این است که یک شب بخواهی که به خوابم بیایی
و من هم چنان به یادت بیدار نشسته باشم..


تو در میان همه ی چیز‌های تلخ، یک حبه قندی…


تک جمله های ناب عارفانه با سخنان فلسفی مفهومی خاص از بزرگان

درد اجتناب ناپذیره
رنج اختیاریه


زندگی چیست ؟
اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟
اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟
اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟
اگر زندگی است چرا می میریم ؟
اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟
اگه عشق نیست چرا عاشقیم


جملات زیبای ناب عارفانه

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

“نادر نادرپور”


این جهان فنجانی زندگی چون چایی
عشق چون حبه قند که اگر حل نشود در دل چای
زندگی تلخ شود و اگر حل شود اندر دل چای
زندگی شیرین است


تک جمله های ناب عارفانه با سخنان فلسفی مفهومی خاص از بزرگان

خواب اگر نبود چقدر آدم ها دق می کردند…
همان هایی که به شوق دیدار کسی چشم هایشان را می بندند…


زندگی این نیست که خودت را پیدا کنی
زندگی یعنی ساختن خودت


صبح‌ ها بهترند
وقتی که اول با خدا حرف بزنی


در زندگی اگر ‏از میان درد رشد نکنی، درد رشد خواهد کرد …


هیچ چیز به اندازه ی امتناع از دنبال کردن قلبت
خسته کننده نیست


تک جمله های ناب عارفانه با سخنان فلسفی مفهومی خاص از بزرگان

چیزی که کویر را زیبا می کنه اینه که در جایی چاهی پنهان شده


همه چیز مصرف می شود بعد دور انداخته می شود.. بیشتر از همه انسان…

“غزاله علیزاده”


هیچ چیزی در این دنیا به این نمی ارزد، که انسان از آن چه دوست دارد روگردان شود…


متن و جملات عرفانی خاص

حقیقت همواره همان جایی است که ایمان هست


باران باش و ببار
نپرس، کاسه های خالی از آن کیست؟


تک جمله های ناب عارفانه با سخنان فلسفی مفهومی خاص از بزرگان

آیا سعی کرده‌ ای،
آن اندازه که در توان توست،
انسان باشی؟


قبل از آنکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان


موفقیت همیشه در خلوت تو را در آغوش می گیره
اما شکست همیشه در جمع به تو سیلی می زنه
این زندگیه


خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃


برای کسی دل به دریا بزنید که همسفر بخواهد نه قایق…


عشق بلایی است که همه خواستارش هستند….


«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»
زندگی یعنی همین!