در این بخش جملات سنگین در مورد حرف مردم برام مهم نیست و متن هایی در مورد غیبت کردن دیگران را گردآوری کرده ایم.

متن و جملات سنگین درباره پشت سر حرف زدن

یکی از رازهای موفقیت این است که به حرف مردم بها ندهی. همان لحظه که یک حرف منفی به تو می‌زنند، این حرف را از ذهنت خارج کن. ذهنت را طوری تربیت کن که اگر حرف منفی‌ای از مردم شنید، به جای اینکه این حرف روی آن تأثیر بگذارد، بیشتر برایش عامل انگیزاننده‌ای باشد. طوری فکر کن و طوری رفتار کن که حتی اگر مردم حرف بدی هم در مورد تو زدند، باز هم تو از حرف آنها انرژی بگیری و به سمت اهدافت در حرکت باشی.


فرشته هم که باشی،
بازم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد
پس بیخیال حرف مردم،
کاریو بکن که خودت دوست داری…


زندگی کن به شیوه خودت
با قوانین خودت
با باورها و ایمان قلبی خودت
مردم دلشان می‌خواهد
موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمی‌کند چگونه هستی
هر جور که باشی
حرفی برای گفتن دارند


زمانی آرامش پیدا می‌کنی که
بفهمی نیازی نیست به هر چیزی واکنش نشان بدهی
یا به هر حرفی جواب بدهی


هیچ وقت حرف‌های خوب و بد مردم را جدی نگیر. آن‌ها ممکن است با یک حرف خوب، حال تو را بسیار عالی کنند! اما با یک حرف بد، تمام تصویری که در ذهنت از خودت بر مبنای حرف آنها ساخته بودی را خراب نمایند. تنها به چیزی تبدیل شو که دوست داری. اگر برای خودت و خواسته‌هایت ارزش قائل شوی، مردم هم برایت ارزش قائل خواهند شد.


متن سنگین حرف مردم برام مهم نیست

هیچ وقت به خاطر حرف مردم زندگیتو خراب نکن…
دهن این مردم همیشه بازه…
پولدار که باشى میگن دزده،
ساده که باشى میگن بدبخته،
زیاد گردش برى میگن وله،
تو خونه باشى میگن افسردس،
شوخ که باشى میشى سبک،
سنگین که باشى میشى مغرور،
خوشگل که باشى میگن مورد داره،
مرامت مردونه باشه میگن داره دون میپاشه،
پس بذار هر چى که میخوان بگن،
خداى توست که باید تو رو قضاوت کند…


جملات درباره کسی که غیبت می کند

نگران این نباش که دیگران در موردت چه فکری می‌کنند،
بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی‌کنند


متن سنگین حرف مردم برام مهم نیست

آدم‌ها به هرحال
شما را قضاوت خواهند کرد…
زندگیتان را صرفِ
تحتِ تأثیر قرار دادن دیگران،
نکنید
برای خودتان زندگی کنید…


تنها حرف‌هایی را از مردم بپذیر که به تو انگیزه و امید می‌دهد
و حرف‌های منفی‌شان را همان لحظه از ذهنت حذف کن!


متن سنگین حرف مردم برام مهم نیست

حرف مردم مثل موج دریاست،
اگر در مقابلش بایستی، خسته‌ات میکنه
و اگر با آن همراهی کنی، غرقت میکنه..
قرار نیست همه مردم شما را درک کنن
چرا که آن‌ها حق دارند نظر خودشون رو داشته باشند،
و شما هم حق دارید آن را نادیده بگیرید….


متن درباره آدم بدی که غیبت می کند

زندگی کن
بیخیال حرف مردم
یک ساعت بعد اینکه خاکمون کردن
مردم سر ناهار ختم به فکر اینن نوشابه شون زرد باشه یا سیاه…


متن سنگین حرف مردم برام مهم نیست

شاد باش و
از زندگی لذت ببر
چه انتظاری از مردم داری؟؟؟
آن‌ها حتی پشت سر خدا هم
حرف می‌زنند!!!!


اگر به درجه‌ای رسیدی که حرف مردم برایت اهمیت زیادی داشت، بدان که باید خیلی روی خودت کار کنی. مردم همان‌هایی هستند که در زمان مشکلات پشتت را خالی می‌کنند و در زمان سختی‌ها به جای اینکه دستت را بگیرند، تو را داخل چاه هل خواهند داد. چرا برای کسانی که حتی حاضر نمی‌شوند کوچکترین کمکی در مسیر اهدافت به تو نمایند، خود را به آب و آتش بزنی؟ منظور بی احترامی کردن به آنها نیست. اما به آنها انقدر اجازه نزده که با حرف‌هایشان بخواهند مسیر زندگی تو را تغییر دهند.


مردم حرف زیاد می‌زنند. به حرف آنها توجه نکن. اگر دو لا دو لا راه بروی، آن‌ها خواهند گفت که تو ضعیف و ناتوانی و اگر راست راست راه بروی، آن‌ها به تو خواهند گفت که مغرور و متکبری! در هر صورت هر چه کنی، برای مردمی که کاری جز حرف زدن ندارند، باز هم بهانه و سوژه حرف زدن خواهی داشت. پس مسیرت را ادامه بده و آنها را جدی نگیر.


متن سنگین حرف مردم برام مهم نیست

قاضی خداست…
حرف مردم کف پاست …


هرگز از حرف‌هایی که مردم درباره تو می‌ گویند نگران نشو،
هیچ‌ گاه کوچک‌ترین توجهی به آن نشان نده
همیشه فقط به یک چیز فکر کن: داور خداست،
آیا من در برابر او رو سفیدم؟!
بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد،
تا بیراهه نروی ….


در روزگاری که
خنده‌ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز
تا چنین مردمی بگریند…


حرف مردم به قول معروف باد هواست! اگر زندگی‌ات را بر پایه‌ی حرف مردم ساختی و بنا کردی، باید سند از هم ریختگی‌اش را هم امضا کنی. مردم هیچ وقت وفا نداشته‌اند. تنها زمانی وفای خود را نشان می‌دهند که تو نسبت به آنها بی توجه شدی. وقتی ببینید که برایشان اهمیتی قائل نمی‌شوی و به سمت اهدافت در پیش هستی، برای اینکه خود را در نظر تو جلوه دهند، همراهت می‌شوند.


نگران حرف مردم نباش
خدا پرونده‌ای که مردم مینویسن نمیخونه…