جملات زیبا در مورد سختی رسیدن به هدف و همچنین عکس نوشته های انگیزه دادن برای اهداف سخت زندگی را گردآوری کرده ایم.

متن و جملات در مورد سختی رسیدن به اهداف

برای این که زندگی را تجربه کنید ،

شما هم به عنوان یک آدم بزرگ

گاهی به شادمانی دوران کودکی بروید.


کی گفته دراز کشیدن روی مبل و خوردن هله هوله بده؟
وقتی کار مهم تون کنسل شده این بهترین کاریه که می تونید انجام بدید.


موفقیت شما همان چیزی است که به آن فکر می کنید.


تلاش زیاد و سخت ممکن است

همیشه نتیجه‌اش موفقیت نباشد

اما هیچ‌وقت نتیجه‌اش حسرت نیست.


متن درباره سختی رسیدن به هدف

هیچ کس آنقدر مهم نیست

که به خاطرش به چیزی

که نیستی تظاهر کنی.


بله، درست فکر می کنید که افراد احمق به هیچ چیزی دست پیدا نمی کنند.


امروز را دریاب و غم دیروز و ترس از فردا را فدای امروزت نکن.

امروز بهترین لحظه‌هاست، پرتوان و پرانرژی امروزت را بساز.

امروز که جوان‌تر از فردایی برای تلاش بهتر است.

تلاش برای آینده‌ای که تو را در خود زنده نگه می‌دارد،

تو را در خود می‌میراند و بزرگ و کوچکت می‌کند

و این سرنوشتی است که به اختیار تو رقم خواهد خورد.

پس بهترین‌ها را برای خودت طلب کن و تا فرصت هست امروز را بساز.


جملات کوتاه در مورد اهداف سخت زندگی

اگر دیدی کسی به قله‌ای رسیده است،

این‌طور نبوده که ناگهان به قله پرواز کند.

زمانی که دیگران استراحت می‌کردند،

او مشغول حرکت و پیشرفت بوده است.

تلاش لازمه رسیدن به موفقیت و قله‌هاست.


متن درباره سختی رسیدن به هدف

آرزو دارم که خیلی خیلی بیشتر

برای آرزو‌هات تلاش کنی،

چون هیچی بهتر از محقق شدن

آرزویی که همیشه داشتی نیست.


به یاد داشته باشید که شما به راحتی می توانستید کس دیگری باشید.


متفاوت بودن همیشه به معنای مفید بودن نیست.


بدون آزمایش و تجربه خوب به نظر نخواهید رسید.


خودتان باید خودتان را از ناامیدی ها نجات دهید.


گذراندن اوقات دشوار لزوما همیشه به معنای این نیست که به زودی اوقات آسانی خواهید داشت،
ممکن است به معنای آن باشد که زمان های سخت تر نیز پیش روست.


شما خطر امتحان کردن چیز های جدید
و تلاش برای انجام کار های خارق العاده در زندگی را درک می کنید؟


متن درباره سختی رسیدن به هدف

در برابر سختی ها تحمل کن و از پا نیفت.
وقتی که سختی ها را پشت سر گذاشتی، افتخاری به سراغت می آید.
افتخاری که ثمره تمام آن سختی کشیدن ها و ایستادگی ها بود.


شکلات به صورت درد به سراغ زندگی ات می آیند اما تو می توانی این دردها را تبدیل به سوخت کرده
و از آنها برای ادامه مسیر زندگی و دنیا استفاده نمایی. .
پس تحمل شان کن و خودت رو زود نباز


“It’s not enough to have lived. We should be determined to live for something.” – Winston S. Churchill
تنها زندگی کردن کافی نیست. ما باید مصمم باشیم تا برای چیزی زندگی کنیم – وینستون چرچیل


عشق به هدف واقعا ارزش آن را دارد که برایش بجنگی، برایش شجاع باشی، همه چیز را برایش به خطر بیندازی. و مشکل این است که اگر هیچ چیز را به خطر نیندازی بیشتر خطر کرده ای!


برای موفقیت باید استاد تغییر باشیم،
نه قربانی تقدیر….


هیچ وقت با پیروی از قواعد، راه رفتن را یاد نخواهید گرفت، تنها زمانی که خود شروع کنید و بارها و بارها زمین بخورید می توانید راه رفتن را یاد بگیرید.


باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی