در این بخش جملات دلتنگی عاشقانه برای حرم امام رضا در مشهد با عکس نوشته های مذهبی را ارائه کرده ایم.

متن دلتنگی برای امام رضا و مشهد

در نزد ضعیف، یا معین الضعفاست

در نزد غریب، یا غریب الغرباست

اینجا همه حاجت از رضا می گیرند

این صحن و سرای طوس، حج فقراست


هوای بارون دارم هوای حرم
یه قلب مجنون دارم برای حرم
دوباره یادم افتاد شبای حرم
آی زائری که با اشک روون
رفتی سلام ما رو برسون


متن دلتنگی امام رضا و مشهد و جملات دلم هوای حرم امام رضا کرده

دلم هواتو کرده

هوای صحن و سراتو

هوای کبوتراتو

هوای گنبد طلاتو

منو یادت میاد آقا

گم شدم توی گوهرشاد

مادرم منو به تو داد

کنار پنجره فولاد

امام رضا کاش نگا کنی به قلب من که با صفا شم

از حرم تو راهی کرب و بلا شم

کرب و بلا کاش خونم کنار خونه شاه کرم بود

پنجره سینه من سمت حرم بود

پرچم سرخ یا حسین بالا سرم بود

هواتو کردم من مجنون من پریشون هواتو کردم

گریه ام گرفته دلم گرفته

مثل بچه مرده ها دلم گرفته

دار و ندارم مال تو

شال عزاتون مال من

کرب و بلات مال خوبا

این روضه هاتون مال من

ارباب پای دلم لنگه

ارباب دلم برات تنگه


متن دلتنگی امام رضا و مشهد و جملات دلم هوای حرم امام رضا کرده

به یاد وصل تو آیه به آیه قطره ی اشک

به روی گونه ی هر بی قرار می لرزد…


جملات دلتنگی امام رضا (ع)

رضا جان! از پر چین امیدهایت چتری برایم بفرست! من خیس دلتنگی‌هایت شده‌ام.‌ ای هشتمین بهانه‌ دور از من! هر جای این گستره‌ی خاکی بروم، یادت مرا پیدا می‌کند.


متن دلتنگی امام رضا و مشهد و جملات دلم هوای حرم امام رضا کرده

لــب‌ هــای پـر تـرک و این دستان مستجاب
بغــض گلـو، گل می کند هر شب برای تو

قرنـی است مهتاب از تنم بیرون نشسته بود
دیشـب شکسته شد قرُق، پیش خدای تو

دســـتم نـــمی‌رســـید آقـــا دل را گره زدم
تنهــا بـه شـعر سـاده‌اي از ردپـای تو


متن دلتنگی امام رضا و مشهد و جملات دلم هوای حرم امام رضا کرده

بـی‌شـک تمام لحظه ها، سبزند و با شکوه
وقتــی که ذهـن می‌رسـد تا انتهای تو

هـر شـب تمام واژه ها، گنجشک میشوند
پــرواز می‌کننـد از اینجـا تـا سرای تو


باید به پای عکس ضریحت بلند شد

شوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست

از هر طرف که رد بشوم باز خاطرم

در گیر سمت و سوی خراسان قلبهاست


عکس نوشته دلتنگی مشهد و امام رضا

یا امام رضا! هیچ‌گاه شوق پروانه‌ بودن را از بال‌های شکسته‌ام نگیر! به گل وجودت قسم، چرخیدن به ضریح قدست تنها پناهی است که می‌توانم به امیدش پر‌های سوخته‌ام را راهی آنجا کنم.


آقای غریب نوازان، رضا! تو مهربان‌ترین خورشید آشنای این دیار پر از غربتی که از سایه‌ات به خدا می‌رسیم.


متن دلتنگی امام رضا و مشهد و جملات دلم هوای حرم امام رضا کرده

دلم برای تو تنگ است ایها السلطان

یا امام رضا

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ،

همان شب که زدم دل به نامتان ،

مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ،

آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان….


متن دلتنگی امام رضا و مشهد و جملات دلم هوای حرم امام رضا کرده

یا امام رضا

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ،

همان شب که زدم دل به نامتان ،

مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ،

آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان….


به هوای حرمش میگذرد ایامم

کوهِ د‌َردم که کند نام “رضا” آرامم

ای سوره احسان و کرم آقا جان !

دیوانه ام از شوق حرم آقا جان !

ای کاش که من خاک خراسان بودم …

تا پا گذاری به سَرَم آقا جان


متن دلتنگی امام رضا و مشهد و جملات دلم هوای حرم امام رضا کرده

مستم آقا به هوات؛ محتاج نیمه نگات
مرغ دل پر میزنه؛ تا صحن و سرات


دست مرا بگیر و فقط تا حرم ببر کار دلم بدون تو بالا گرفته است